Anunț concurs Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene

Anunț concurs Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene(351)


Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs de recrutare în perioada 27.11.2019 – 03.12.2019 pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Serviciului Dezvoltare şi Management Proiecte, Direcţia Dezvoltare și Fonduri Europene:

Condiţii generale: să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art. 465 alin. (1) lit. a-d şi f-k din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consilier clasa I gradul principal(1 post): studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe juridice, inginereşti, administrative, economice sau comunicare şi relaţii publice, cunoaşterea unei limbi străine (engleză nivel mediu), minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere se depun până la data de 19.11.2019.

Concursul constă într-o probă de testare a competenţelor lingvistice eliminatorie ce se va desfășura la data de 27.11.2019, ora 10:00, o probă scrisă la data de 29.11.2019, ora 10:00 şi o probă de interviu la data de 03.12.2019, ora 14:00.

Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs, fișa postului sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.

Date de contact: adresă de corespondență- Bd. Tomis nr. 51, camera 218, tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 12:00 de la Serviciul Resurse Umane.
 
jooble.org