Campanie de educare a comportamentului anticorupție

Campanie de educare a comportamentului anticorupție(237)


Sesiunea de informare este inclusă în campania de educare a comportamentului anticorupţie derulată în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea de măsuri în domeniul anticorupției", SMIS 116521.

Campania are drept scop informarea şi conştientizarea atât în rândul cetăţenilor, cât şi a personalului din administraţia publică cu privire la reducerea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, promovarea unui comportament de recunoaştere şi respingere a corupţiei, punându-se accent pe informaţiile care pot aduce beneficii comunităţii locale.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

În cadrul acestei sesiuni de informare au fost prezentate informaţii referitoare la corupţie şi documentele elaborate în cadrul proiectului sus menționat de către Institutul pentru Politici Publice București: ghid/manual de bune practici şi procedura operaţională de etică și integritate în vederea implementării măsurilor anticorupție reglementate de legislația națională și monitorizate prin Strategia Naţională Anticorupţie.
 
jooble.org