Vreți să lucrați la Primăria Constanța?

Vreți să lucrați la Primăria Constanța?(575)


Primăria municipiului Constanţa organizează concurs de promovare în perioada 02 – 04 decembrie 2019 pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef Birou Urmărire și Executare Măsuri în Domeniul Construcțiilor, gradul II, Direcţia Generală Poliția Locală.

Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea ştiinţe juridice, administrative, inginerești;
- studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului.

Concursul constă într-o probă la data de 02.12.2019, ora 10:00 şi o probă de interviu la data de 04.12.2019, ora 14:00.

Bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs, fișa postului sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.

Date de contact: adresă de corespondență- bd. Tomis, nr. 51, camera 218, tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 12:00 de la Serviciul Resurse Umane.
 
jooble.org