ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 29 octombrie 2019, ora 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 29 octombrie 2019, ora 17.00(628)


Proiectul ordinii de zi


1. Proiectul de hotărâre nr. 42 privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Popa Dumitru și declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului M10 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

2. Proiectul de hotărâre nr. 43 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Miron Aurel, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului M10 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia de Validare

3. Proiectul de hotărâre nr. 38 privind aprobarea închiderii unor puncte de lucru din certificatul constatator al SC Apollo Ecoterm SRL și înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia B

4. Proiectul de hotărâre nr. 40 privind aprobarea modificării poziției nr. 249 a Anexei nr. 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A,B

5. Proiectul de hotărâre nr. 41 privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având nr. cadastral 105601– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A, B

6. Proiectul de hotărâre nr. 44 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A


Diverse: Raportul administratorului SC Apollo Ecoterm SRL
jooble.org