11 proiecte de hotărâre, aprobate în unanimitate în ședința ordinară a lunii septembrie

11 proiecte de hotărâre, aprobate în unanimitate în ședința ordinară a lunii septembrie(323)


Luni, 30 septembrie 2019, la Primăria municipiului Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi au fost înscrise 11 proiecte de hotărâre, toate întrunind numărul de voturi necesar pentru a fi admise.
         

    La primul punct de pe ordinea de zi a fost aprobată nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia , în persoana domnului Tomescu Eugen Aurel, Comisar Șef.
 

    La punctul 2 a fost aprobată organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Poliției Locale a municipiului Medgidia. La punctul următor s-a aprobat desemnarea arhitectului șef, președinte al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Medgidia.
       

    Proiectul de hotărâre cu numărul 4 pe ordinea de zi a vizat stabilirea contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență începând cu 01.09.2019 . Potrivit prevederilor art.32 din OUG nr.114/2018, ,,începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari [...] se menține la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este de 704 lei”. Astfel, s-a impus stabilirea contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu în funcție de nivelul venitului net lunar.

    Un alt proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a fost referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare Imobil Teren. Suprafața terenului este de 16.000 mp. Se regăsesc trei zone de reglementare, astfel: zonă de locuințe colective, zonă de locuințe individuale și colective mici, precum și o zonă mixtă (locuințe coelctive, spații comerciale, administrative, de alimentație publică).

     De asemenea s-a aprobat și proiectul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Delimitat de Canalul Dunăre Marea Neagra (Nord), strada Progresului, Incinta Port (Est), drum de aces nr. 1 CDMN, strada Progresului (Sud), cartier de locuințe pentru tineri – Legea 15/2003 (Vest). Terenul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 33024 mp, a fost împărţit în patru zone de reglementări. Având în vedere amplasamentul zonei studiate, în vecinatatea Canalului Dunăre Marea Neagră, a Portului Medgidia şi a cartierului de locuinţe pentru tineret, zona studiată reprezintă o zonă propice dezvoltării unei investiții imobiliare –cu funcţiuni mixte ce îmbină zone rezidenţiale, spaţii verzi şi funcţiuni de necesitate publică.

    În ședința ordinară a lunii septembrie, consilierii locali au aprobat repartizarea a trei unități locative situate în blocuri ANL, solicitanților aflați la pozițiile 4, 5 și 6 din lista de priorități.

    Alte proiecte aprobate în ședința din 30 septembrie au vizat: neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor, Programului pentru școli al Romaniei și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Medgidia, precum și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019.
jooble.org