Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est – ediția 2019

Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est – ediția 2019(571)


Palatul Parlamentului din București găzduiește, în perioada 23 – 25 septembrie 2019, ediția cu numărul 21 a Forumului Regional al Apei Dunăre - Europa de Est, organizat de Asociația Română a Apei.

La deschiderea evenimentului au luat cuvântul Felix Stroe - Președintele Asociației Române a Apei, Roxana Mânzatu - Ministrul Fondurilor Europene, Sirma Caraman – Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Lucian Dan Vlădescu – Președinte al Autorității de Audit și Walter Kling, reprezentant al Asociației Internaționale a Apei.

Alături de specialiști din domeniul apei, interesați de îmbunătățirea performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului, evenimentul a reunit reprezentanți ai Parlamentului României, ai Ambasadelor Israelului și Germaniei, specialiști din cadrul Asociației Internaționale a Apei din Ungaria, Republica Moldova, Albania, Austria, Grecia, Spania, Belgia, Olanda și Bulgaria, exponenți ai structurilor financiare internaționale, ai autorităților publice locale, furnizori de echipamente și tehnologii, consultanți, constructori și operatori regionali de alimentare cu apă și canalizare și, nu în ultimul rând, asociații profesionale din țară și din străinătate.

Președintele ARA, Felix Stroe, a dorit să puncteze importanța Forumului Regional al Apei, care reușește să răspundă celor mai exigente cerințe, oferind soluții inovatoare și practice:

Pașii făcuți în modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă au fost făcuți cu greutate, mai ales            că toți cei implicați a trebuit să învățăm și, în același timp, să ținem și pasul cu toate schimbările apărute, dar       sunt pași care ne-au adus într-o altă etapă. De aceea, pentru reușita tuturor proiectelor de dezvoltare, dar și acelor legislative, sunt vitale comunicarea, transparența, schimburile de experiență, și, nu în ultimul rând, cunoașterea și implementarea celor mai noi tehnologii... Întâlnirile, schimburile de experiență și prezentările din cadrul EXPOAPA, se transformă de cele mai multe ori în bune practici ce stau la baza viitoarelor proiecte de dezvoltare.

Totodată, Felix Stroe a împărtășit celor prezenți că, pentru asigurarea succesului acestor proiecte, reprezentanți ai Asociației Române a Apei vor însoți delegația Ministerului Fondurilor Europene în deplasările la Bruxelles, care au scopul de atragere de fonduri nerambursabile, în vederea susținerii problemelor întâmpinate în cadrul acestui proces.

Potrivit domiei sale, la nivel general absorbția fondurilor europene este încă timidă. Din păcate, până astăzi, sunt promovate doar 6 proiecte majore și ne dorim ca, până la sfârșitul anului, încă 10 proiecte majore să fie promovate. Problemele, să știți, că nu sunt la București, din păcate; poblemele sunt la autoritățile publice locale. Pentru că există această autonomie, a autorităților publice locale, care nu întotdeauna înțeleg interesul general. Noi avem un proiect în județul Constanța, este cel mai mare din România, și pe care încă nu putem să-l promovăm pentru că mai sunt autorități publice locale care nu vor să dea hotărâri de Consiliu Local, care desființează hotărârile Consiliului Local, din cele pe care le-au dat, și totul se răsfrânge asupra fondurilor europene, pe care România poate să le absoarbă, dar nu reușește la nivelul corespunzător, bani care rămân la Bruxelles”, a declarat Felix Stroe.

Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mânzatu, a arătat că sectorul de apă atrage investiții semnificative cu finanțare europeană și că trebuie asigurate servicii pentru sustenabilitatea acestora pe termen lung. A adăugat că România va continua politica de regionalizare, subliniind că cetățenii au nevoie de condiții mai bune de viață, de acces la apă de calitate și la servicii de canalizare, drept pentru care vom investi cu prioritate în acest sector, cu accent pe folosirea noilor tehnologii. Am vizitat expoziția de tehnologii din domeniul rețelelor de apă și canalizare și am descoperit că există unele inovative, ecologice, care reduc semnificativ cantitatea de nămol după procesul de epurare. Mai mult, există tehnologii care folosesc sateliții pentru a depista pierderile de apă sau utilizează inteligența artificială pentru diversele componente ale rețelelor. Așadar, vreau ca, pentru viitoarele proiecte, să achiziționăm tehnologii noi. Acestea înseamnă costuri mai mici de mentenanță și sunt mult mai profitabile pe termen lung, cu un impact pozitiv asupra mediului.

Dna ministru a precizat că, în următoarea perioadă de programare, Comisia Europeană se va concentra pe proiectele de apă uzată dar vor fi finanțate și proiecte de dimensiuni mai reduse pentru accesul cetățenilor la apă potabilă.

Totodată, a anunțat că partenerii noștri de la Comisia Europeană urmează să propună prioritizarea investițiilor în apă uzată, astfel încât să existe soluții pentru localitățile cu peste 5.000 locuitori.

În prezent există 7 proiecte finanțate prin POIM care au fost aprobate de Comisia Europeană, cu o valoare totală de 1,22 miliarde euro.

Forumul Regional al Apei Dunăre - Europa de Est cuprinde o serie de conferințe, seminarii și ateliere de lucru precum:

- Conferința Regională din Sud-Estul Europei - Water Loss 2019, în cadrul căreia sunt propuse spre dezbatere teme referitoare la ultimele evoluții, strategii, tehnici și aplicații ale celor mai bune practici internaționale în managementul apei. Conferința este începutul unei serii de evenimente regionale privind pierderile tehnice de apa, derulate de IWA, care completează conferințele de succes bianuale, precum Water Loss 2018, care a avut loc în Cape Town, Africa de Sud, în luna mai 2018, cu peste 500 de participanți din 50 de țări diferite ale lumii. Tema Water Loss 2019 este dezbătută și în sud-estul Europei pentru a răspunde nevoii stringente de creștere a eficienței utilizării apei în această parte a lumii.

- Seminarul Finanțarea Infrastructurii de Apă prin Fonduri Europene în Perioada de Programare 2014-2020, dedicat operatorilor regionali, își propune să aducă clarificări din partea instituțiilor responsabile, din țară și de la nivelul Comisiei Europene, privind cerințele pentru implementarea proiectelor în infrastructura de apă și de canalizare/epurare prin fonduri europene. Cerințele Comisiei Europene specifice sectorului apei în cadrul POIM, obiectivele principale avute în vedere în cadrul implementării proiectelor din POIM, modalități de consolidare a sectorului apei și cofinanțarea infrastructurii de apă în perioada 2019 – 2020, sunt doar câteva dintre temele propuse spre dezbatere.

- Workshop-ul Economic Internațional, organizat de ARA în colaborare cu Grupul de Specialiști pentru Economie și Statistică al IWA și în parteneriat cu ANRSC, abordează teme precum: Reglementarea sectorului apei în România și pe plan internațional, Metodologia de adoptare a tarifelor, Eficiența exploatării infrastructurii etc..

- Concursul “Instalare Branșament sub Presiune”, dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un branșament nou într-o rețea de fontă ductilă aflată sub presiune.

- EXPOAPA 2019, care reunește reprezentanți a peste 80 de firme producătoare de echipamente și tehnologii pentru îmbunătăţirea performanţelor şi creşterea eficienţei tehnice şi manageriale în sector din țări precum: Germania, Austria, Olanda, Italia, Spania, Turcia, Polonia, Danemarca, Cehia, Franța, România, etc. Într-un spațiu generos, expozanții vor prezenta cele mai noi instalații implicate atât în procesarea și tratarea apei potabile, cât și a celei uzate, dar și sisteme de monitorizare și control.

  
jooble.org