Primăria Constanța, certificată ISO 9001

Primăria Constanța, certificată ISO 9001(578)


Primăria Municipiului Constanța a organizat săptămâna aceasta conferința de închidere a proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”, SMIS 109686/SIPOCA 122, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Contractul de finanțare al proiectului a fost semnat între Municipiul Constanța, în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și Adiministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Admnistrativă, cu o durată de implementare de 16 luni. Obiectyul general al proiectului a fost acela de dezvoltare a capacității administrative a Municipiului Constanța prin implementarea și certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectivele proiectului, valoarea totală a proiectului, contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României, contribuția beneficiarului Municipiul Constanța, rezultatele, indicatorii realizați și modalitățile de asigurare a sustenabilității proiectului.

Prin implementarea proiectului a fost realizat un sistem de management al calității ISO 9001 la nivelul Primăriei Municipiului Constanța și a fost instruit personalul pe teme specifice managementului calității în administrația publică.
Proiectul “Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001” are o valoare totală de 422.917,67 lei din care 359.480,02 lei contribuția financiară a Uniunii Europene la realizarea acestui proiect, din Fondul Social European, 54.979,30 lei valoarea eligibilă rambursabilă din Bugetul Național. Cofinanțarea Beneficiarului, Municipiul Constanța, este de 8.458,35 lei.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la D-ra Irina Pârlogea, Asistent manager – tel/fax: 0241.488.198, email: irina.parlogea@primaria-constanta.ro.
 
jooble.org