ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 3 septembrie 2019, ora 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 3 septembrie 2019, ora 17.00(389)


 

Proiectul ordinii de zi – Anexa la Dispoziția nr.759/27.08.2019 

 

Proiect de hotărâre nr.19: Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pe anul 2019 – Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiect de hotărâre nr.20: Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2019 – Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiect de hotărâre nr.21: Actualizarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,,Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța” - Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiect de hotărâre nr.22: Nominalizarea unor reprezentanți ai Consiliului local Medgidia în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Medgidia – Inițiator Primarul municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D
jooble.org