Noi directori executivi la RAEDPP Constanța, de la 1 septembrie

Noi directori executivi la RAEDPP Constanța, de la 1 septembrie(325)În urma finalizării procesului de selecție și luând în considerare Raportul final de evaluare a candidaților din lista scurtă și propunerile de numire pentru posturile de directori executivi, conform normativelor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” (RAEDPP) Constanța a hotărât numirea pentru un mandat de patru ani, cu începere de la data de 01.09.2019 până la data de 31.08.2023 (inclusiv), a domnului Florin Gheorghe – Director General (reprezentant legal al RAEDPP Constanța), a doamnei Iuliana Dobrin – Director Direcția Economică, a doamnei Caterina Diamandescu – Director Direcția Juridică, a domnului Florin Serghei – Director Direcția Tehnică, a doamnei Cătălina Olanda Pantelimon – Director Direcția Administrare Imobile, a domnului Florin Laurențiu Enceanu – Director Direcția Piețe, Târguri și Oboare.

Etapa I a constat în analiza dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei scurte de candidați, iar în etapa a doua s-au realizat interviurile cu candidații selectați pe lista scurtă și selecția finală. Precizăm că selecția a fost efectuată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, contractat în condițiile legii.

 

 
jooble.org