ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 29 august 2019, ora 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 29 august 2019, ora 17.00(1384)


 


Proiectul ordinii de zi – Anexa la Dispoziția nr.755/22.08.2019 

Proiectul de hotărâre nr.8: Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020, aplicabile la nivelul municipiului Medgidia-inițiator Consilier local Butnaru Marian; Avize: Comisia A, Comisia B, Comisia C și Comisia D

Proiectul de hotărâre nr.9: Acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor, taxelor locale și altor obligații la bugetul local, datorate de persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a municipiului Medgidia –inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și Comisia D

Proiectul de hotărâre nr.10: Modificarea HCL nr.67/31.07.2019–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și Comisia C

Proiectul de hotărâre nr.11: Modificarea HCL nr.68/31.07.2019–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și Comisia C

Proiectul de hotărâre nr.12: Repartizarea unităţii locative situata în bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Industriei nr.11, bl.MS6, ap.11, județ Constanța–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A si Comisia D

Proiectul de hotărâre nr.13: Repartizarea unităţii locative situata în bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vânătorilor nr.25, bl.31, ap.26, județ Constanța –inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A si Comisia D

Proiectul de hotărâre nr.14: Aprobarea preluării din administrarea SC RAJA SA a stației de repompare Totoman, domeniul public al municipiului Medgidia–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A, Comisia B și Comisia C

Proiectul de hotărâre nr.15: Modificarea HCL nr.44/29.05.2019–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize:Comisia D

Proiectul de hotărâre nr.16: Stabilirea salariului de bază al secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr.17: Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului medgidia, pe anul 2019–inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize:Comisia A

Proiectul de hotărâre nr.18: Aprobarea aprobarea cofinanțării de 10% reprezentând suma de 1.796.786 lei din bugetul local al Municipiului Medgidia pentru dotări cu aparatură medicală la Spitalul Municipal Medgidia –inițiator, Primarul municipiului Medgidia; Avize: Comisia A

Diverse
jooble.org