P R O I E C T

P R O I E C T(1802)


ORDINE DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 31 iulie 2019, ora. 17.00
 

1. Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Agentia Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Constanța a birourilor în suprafață utilă totală de 49,22 mp situate în imobilul din Medgidia str.Republicii nr.60B
Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie
 

2. Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Casa de Pensii Constanța a birourilor în suprafață utilă de 84,68 mp situate în imobilul din Medgidia str. Republicii nr.60B
Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie
 

3. Proiectul de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al Clubului Sportiv Municipal Medgidia
Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie
                                                                                                                                                  
4. Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.19/23.02.2017
Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

5. Proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.74/26.06.2013
Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

6. Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei unităţi locative situată în str.Rahovei, nr.55, bloc GIC, camera 19 în administrarea D.G.D.P.P.                                                                                                                                    Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie

7. Proiect de hotârâre privind iniţierea procedurii de vânzare, în condiţiile art.364 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, a imobilului teren proprietate privată a municipiului Medgidia având număr cadastral 108100, Carte funciară nr.108100 precum și extras de carte funciară nr.19728/13.06.2019 emise de OCPI-BCPI Medgidia                Iniţiator – Primar, Valentin Vrabie
 


DIVERSE

jooble.org