Ambrozia noastră cea de toate zilele

Ambrozia noastră cea de toate zilele(1784)


Crește peste tot, dacă nu o omori de mică, și face rău tuturor inclusiv celor de pe la primării care au la îndemână tot ce le trebuie ca să o stârpească, spre binele nostru, al tuturor. În lunile august şi septembrie această “iarba a pârloagelor”, care creşte pe la marginea drumurilor, pe lângă căile ferate şi mai ales pe terenuri părăsite, e în perioada de înflorire, și produce mari cantităţi de polen foarte alergent. O singură plantă poate produce până la 1 miliard de granule într-o vară!

Îngrijorați, deștepți deodată și vigilenți ca niciodată, cei din Parlament au elaborat o lege simplă care trebuie pusă în aplicare imediat. Iată de exemplu cele mai interesante două articole din legea 62/2018 ca să atragem atenția, să devenim vigilenți în ultimul ceas și să nu vă plictisim.


"Art. 1 Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
Art. 3 Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice."

 

Autoritățile din Constanța citesc legile măcar din când în când, au de gând să ne protejeze, au de gând să înțeleagă că au și obligații față de noi?!?

Pentru că iată la articolul 5 zice legea precum că: "Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al prefectului, formată din specialiști desemnați din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, direcțiilor județene de sănătate publică și autorității publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul."

Când observăm ambrozie pe marginea terenurilor lucrate se recomandă distrugerea acestei buruieni, inclusiv combaterea chimică, folosind erbicide omologate. Putem face și lucrări mecanice, de smulgere și distrugere a ambroziei. Cel mai rău este când nu facem nimic și vedem cum ambrozia se înmulțește și în Constanța deși vine încet încet din vest. Plantele de ambrozie se vor dezvolta și în zonele adiacente solelor. Chiar dacă nu apar inițial în perimetrul solei, semințele se vor răspândi în culturi. Plantele de ambrozie vor ajunge să se dezvolte mult mai repede decât pe terenurile adiacente, din cauza spațiului liber mai mare și a lipsei concurenței cu alte buruieni.

Alergia după ambrozie se manifestă prin lăcrimare, oboseală, obstrucţia căilor respiratorii, trezire noaptea datorată obstrucţiei şi evoluţia spre astm bronşic . Tratamentul costă cam 4.400 de lei pe an, durata fiind de trei-cinci ani. Tratamentul nu este decontat de stat şi a dispărut de pe piaţa locală. Scăderea numărului de îmbolnăviri ar putea fi rezultatul unor ample intervenţii naţionale de limitare a răspândirii ambroziei.

Identificarea terenurilor infestate cu ambrozia din zonele unităţilor administrativ teritoriale se face de către autorităţile publice locale, prin agenţii agricoli angajaţi sau prin persoanele desemnate.

Cosirea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei trebuie efectuate anual până pe 30 iunie. Altcumva, cetăţenii sau firmele vor primi din partea autorităţilor un avertisment, iar dacă acesta este ignorat, cetăţenii vor fi amendaţi cu 750 - 5.000 de lei, iar firmele cu sume cuprinse între 5.000 şi 20.000 de lei.

Deocamdată doar ca simplu cetățean am îndrăzneala să întreb dacă și la noi domnul prefect Dumitru Jeacă a aflat că are obligația să facă ceva conform legii, nu mai mult, pentru protecția noastră și a turiștilor care vin cu încredere că la noi autoritățile își fac treaba.
Căutând în lege să văd dacă îl ceartă cineva pe domnul prefect, dacă nu își face treaba cum trebuie, am aflat la articolul 6 "Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se elaborează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."

Așa că dacă toată lumea se ocupă de domnișoara Ambrozie e clar că nimeni nu va face nimic și nici nu va mai plânge nimeni.
Domnule prefect vă supărați dacă o să vă mai deranjez cu câte o Ambrozie?!
Poate ne dați un semn de mărinimie în dragostea și respectul ce nu mă îndoiesc că ni-l purtați. Poate ne spuneți cum vă luptați dumneavoastră pe aici pe la noi cu rătăcită asta care cică e venită din Ungaria mai demult ca să ne facă rău, ca să ne îmbolnăvim.
Jos Ambrozia! Sus prefectul!
jooble.org