Anunț DEZBATERE PUBLICĂ

Anunț DEZBATERE PUBLICĂ(616)


Primăria Municipiului Medgidia organizează luni, 15 aprilie 2019, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Medgidia, dezbaterea publică cu urmatoarele teme:

1. 1 . Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia pe anul 2019

Inițiator – Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie

2. 2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire, imobil - teren identificat cu număr cadastral și extras de carte funciară nr.106771, municipiul Medgidia ”

Inițiator - S.C OMNIA Europe S.A.

3. Delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat ale Municipiului Medgidia, pentru activitățile:

Ø Reabilitarea, modernizarea, întreținerea şi reparaţia căilor de transport, precum şi a elementelor de infrastructură urbană, funcţională, ornamentală, decorativă şi recreativă

Ø Înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice şi a spaţiilor destinate stocării, cultivării, înmulţirii şi plantării materialelor dendro-floricole

Ințiator – Viceprimarul municipiului Medgidia, Luminița Vlădescu

 

Materialele supuse dezbaterii publice pot fi descărcate accesând linkurile de mai jos:
http://primaria-medgidia.ro/informare-si-consultare-publica/consultare-publica-privind-proiectul-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-al-municipiului-medgidia-pe-anul-2019/

http://primaria-medgidia.ro/informare-si-consultare-publica/consultare-publica-pentru-proiectul-de-hotarare-delegarea-gestiunii-serviciilor-de-administrare-a-domeniului-public-si-privat-al-municipiului-medgidia/

http://primaria-medgidia.ro/legea-52-2003/aprobare-plan-urbanistic-zonal-construire-fabrica-de-amidon-instalatii-aferente-cladiri-cu-functiuni-social-administrative-imprejmuire-si-utilitati-in-municipiul-medgidia/

 

Dezbaterea este deschisă participării tuturor cetățenilor și oricăror grupuri interesate!  
jooble.org