ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 28 martie 2019, ora 1700

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 28 martie 2019, ora 1700(1356)


 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare trama stradala 16 km in Municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Organizarea retelei scolare pe raza municipiului Medgidia, judetul Constanta, pentru anul şcolar 2019-2020
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Acordul Consiliului Local Medgidia privind aderarea comunei Castelu, judetul Constanta la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dobrogea”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unitatii administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa, pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2018-31.12.2018 Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Trecerea din domeniul public al Municipiului Medgidia in domeniul public al judetului Constanta a imobilului situat in Medgidia, str.Izvorului nr.2A, avand numar cadastral 104553
Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu

7. Amenajarea in municipiul Medgidia a unui parc public pentru caini
Initiator:Consilier Local, Marian Butnaru

8. Numirea unui membru in consiliul director al Clubului Sportiv „Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Numirea administratorului special al debitoarei S.C.Apollo Ecoterm SRL
Initiator:Consilier Local


II Diverse
 
jooble.org