P R O I E C T:  ORDINE DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 21 februarie 2019, ora 17.00

P R O I E C T: ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 21 februarie 2019, ora 17.00(1446)


I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1.  Aprobarea reconstituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2.  Aprobarea actualizarii valorii proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Medgidia, județul Constanța” Faza Proiect Tehnic și asigurarea surselor de finanțare
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3.   Aprobarea actualizarii devizului si a indicatorilor tehnico-economici –Faza PT- pentru obiectivul de investitie ”Construire cresa in municipiul Medgidia, judetul Constanta” si asigurarea finantarii de la bugetul local
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4.   Aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”, ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5.   Aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Ion Creanga din Municipiul Medgidia, judetul Constanta”, ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6.  Aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradiniței Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, judetul Constanța”, ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7.  Aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din Municipiul Medgidia, judetul Constanta” , ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8.  Aprobarea actualizarii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National “K.Ataturk” din Municipiul Medgidia, judetul Constanța”, ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9.  Aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor tip A.N.L., în municipiul Medgidia în anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unitatii administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

11. Aprobarea trecerii unui imobil avand numar cadastral 104553 din domeniul privat în domeniul public al municipiului Medgidia
Initiator:Viceprimar, Luminita Vladescu

12. Revocarea HCL nr. 6/31.01.2019 privind completarea și modificarea HCL nr. 60/23.03.2017 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

13.  Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

14. Stabilirea remunerației administratorului special al SC Apollo Ecoterm SRL
Initiator:Primar, Valentin Vrabie


II Diverse
jooble.org