ORDINE  DE  ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 11 februarie 2019, ora 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 11 februarie 2019, ora 17.00(780)


 

P R O I E C T

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

 

1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia previzionat pe anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

jooble.org