Municipiul Medgidia este cu un pas mai aproape de realizarea unei noi investiții importante - fabrica de amidon

Municipiul Medgidia este cu un pas mai aproape de realizarea unei noi investiții importante - fabrica de amidon(1287)


 

Planul Urbanistic Zonal pentru fabrica de amidon – prezentat în dezbaterea publică

Joi, 07 februarie, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu tema:

,,Inițiere PUZ – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire imobil – teren identificat cu nr. cadastral și extras de carte funciară 106771, municipiul Medgidia”, inițiator – SC OMNIA Europe SA.

Dezbaterea a fost prezentată de reprezentanții firmei de proiectare, Specto Management Solutions - arhitect Dana Gosporovici și coordonatorul proiectului, Bariș Ubus. Prin planul urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru: utilizarea funcțională a terenului în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă, reglementarea funcțiunii terenului, modului de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor. Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de Est a municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare Marea Neagră, într-o zonă industrială parțial funcțională, în proprietatea S.C. OMNIA EUROPE S.A., conform C.F. nr. 106771. Suprafaţa de 103.038,96 mp a teritoriului analizat în P.U.Z. este alcătuită din teren viran neconstruit, neexistând riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.

După faza aprobării Planului Urbanistic Zonal va urma obținerea autorizației de construcție, aceasta urmând a se realiza în mod etapizat, producția crescând treptat până în anul 2025. Se va începe cu un număr de 170 de angajați, care va ajunge la 200.
jooble.org