NUMEROLOGIE- Mihai Eminescu un talentat gelos şi năbădăios

NUMEROLOGIE- Mihai Eminescu un talentat gelos şi năbădăios(5869)


Celui de-al şaptelea copil al familiei Gheorghe şi Raluca Eminovici, născut la 15 ianuarie 1850, i-a fost dat să devină unul dintre cei mai importanţi, iubiţi, huliţi şi adulaţi oameni ai vremurilor sale.
Destinul poetului Mihai Eminescu, povestea vieţii sale, au rămas, în mare măsură, necunoscute.

S-a vorbit mult despre el, s-au scris mii de rânduri, au încercat mari oameni de litere, istorici şi folosofi să pună cap la cap întâmplările și să dezlege enigmele existenţei sale.
Intrigi, iubiri, controverse, minciuni, jumătăţi de adevăruri, cuvinte răstălmăcite, mesaje codificate. Atunci ca şi acum totul se întâmplă în faţa tuturor.
Ca şi atunci, una înţelegem, altceva se vede şi altcumva se petrece totul.

O abordare deosebită, pe baze numerologice, este ceva nou. Cum numerologia nu a fost inventată de noi, nici de contemporanii lui Eminescu, ci de Pitagora, care, har cerului, a lasat nişte calcule clare, exacte, matematice, pot afirma că tot ceea ce ne va dezvălui în privinţa lui Eminescu şi a relaţiilor importante din viaţa lui, ne poate fi de folos în a descoperi de ce Mihai Eminescu a fost aşa şi nu altcumva, de ce s-a comportat într-un anumit fel şi cum soarta ne poate fi pecetluită de data naşterii ori de numele complet.

NUMĂRUL DESTINULUI 3 din 2 şi 1, un talentat, gelos şi năbădăios

Mai degrabă ostil decât paşnic, dezinteresat de opiniile celor pe care nu-i agrea sau ale celor ce trebuiau conduşi, se pricepea să risipească bani, talent, cuvinte. Comunicarea era esenţială pentru el. Nu era un practicant al bunelor maniere, fiind îndeosebi încântat a pune în încurcătură sus-puşii plini de ifose, ce afişau scorţoşi un comportament preţios. Asta nu exclude talentul poetului de a se descurca în mediile simandicoase, de lume bună. Putea deveni grosolan, mitocan, la nevoie, exprimându-şi în acest fel dezgustul şi deopotrivă nevoia de a se afla în atenţia tuturor. Lipsa evidentă de tact era umbrită oarecum de capacitatea sa de a se comporta prietenos, de a fraterniza cu cei aflaţi în suferinţă. Trecerile bruşte de la o stare la alta sufletească nu erau atrăgătoare. 2 care se regăseşte în numărul destinului său, e responsabil şi de opiniile ferme, pe care nimeni nu i le putea schimba. Totul era bine împărţit pe două mari coloane conturate solid, alb- negru, prieten- duşman. Se afla mereu la extreme, nicicând pe cărarea din mijloc. Loialitatea era importantă pentru el. În spiritul frăţiei şi graţie lui 2 care se regăseşte în numărul destinului său, era capabil a-i lăsa pe ceilalţi să fie premiaţi, felicitaţi, admiraţi, pentru eforturile sau reuşitele sale.

Avea nevoie să fie văzut, observat, recunoscut.

Nu conta modalitatea aleasă pentru a atrage atenţia asupra sa. Nu suporta făţărnicia şi oricât de multă educaţie ar fi avut, nu rezista puternicei tentaţii de a se răzvrăti, în felul său, chiar dacă asta însemna rumoare printre cei prezenţi. Alegea să fie gălăgios, impulsiv, blazat. Dovedea un umor înţepător, letal. Conştient de propriile calităţi, se iubea îndeosebi pe sine admirându-se neîncetat, considerând normală orice exprimare admirativă la adresa lui, pentru că aşa face mereu o persoană cu numărul destinului 3. Gelozia sa era o boală grea, prima şi cea mai importantă dintre toate, iar ura pe care apuca a o nutri faţă de cineva atingea cote maxime, periculoase.Tot din cauza lui 3 norocul nu l-a părăsit nicicând. Nici banii, pe care-i folosea cât îi avea şi după care nu plângea când avea punga goală dar care apăreau mereu la timpul potrivit.

Cu siguranţă bârfa, vorba îndelungă, puteau fi trecute pe lista preferinţelor lui.

Niciodată însă despre lucruri serioase nu vorbea în glumă. Secretul era sfânt pentru el. Lăcomia putea fi un dezavantaj covârşitor: lacom după informaţii, după laude. Putea fi vicios: ori mâncare prea multă ori tutun în exces ori băutură din belşug. Cu talent a fost fericit cu dărnicie. Putea avea talente multe, unele rămase necunoscute celorlalţi. Unul foarte important era acela de a găsi rezolvări situaţiilor de criză, în moduri neortodoxe, deloc apropiate de convenţional. Se pricepea, al naibii de bine, în haosul creat numai de el, să preia şi să menţină controlul în orice împrejurare. Autoritar (graţie lui 1 care există în numărul destinului său, alături de 2) şi energic, doar aparent colabora cu ceilalţi preferând să pună la punct, să emită ipoteze şi să lucreze singur. Cu siguranţă, în mijlocul acţiunii, îndemnul de a sta de-o-parte îl putea jigni definitiv.

Risca mereu, pregătit pentru necunoscut.

Orgoliul nemăsurat şi conştiinţa propriei valori devenind în acest fel aliaţi importanţi şi duşmani înverşunaţi ai celorlalţi, ai tuturor, deopotrivă. Nu ştia ce-i frica, poate se temea uneori, fără a se împiedica de acest sentiment. Încrederea în sine era un Atu, folosit cu prisosinţă în jocurile vieţii lui. Importantă la el era agresivitatea exprimată în scopul obţinerii împăcării cu sine.

Pentru că era un 3 din 2 şi 1, nici asociat pe deplin (de la 2), şi nici un şef sadea (de la 1), a ales, în cunoştinţă de cauză, a fi ceea ce se pricepea cel mai bine: eroul propriei poveşti, prinţul descătuşat de dogme, poetul răzvrătit, îndrăgostitul lipsit de speranţă. Pentru că putea alege asta, pentru că era în principal un 3, prin numărul destinului său. Iubea conceptul de iubire.
Era gelos pe tot ce exista în jurul său şi nu ar fi iertat nici o trădare chiar şi imaginară.

Răbdarea nu s-a numărat printre calităţile sale, timpul prea preţios nu permitea a-i fi pierdut cu prostii nefolositoare minţii sale iscoditoare.

Se agita permanent. Când îşi dorea, putea fi fermecător. Când era deranjat devenea nesuferit, lipsit de bun simţ, şocând. Suficient de împrăştiat, se risipea în multitudinea proiectelor începute şi neterminate. Trecea cu uşurinţă de la realizarea unui proiect important la imaginarea altuia, cu siguranţă mai bun, mai important, mai frumos, ce urma la rându-i a fi părăsit pentru următorul gând ce-n mintea-i înflorea.

Extremist, pentru că numărul destinului său 3, îl conţinea pe 2, putea fi dur cu cei mai puţin înzestraţi cu minte ori talent dar înfumuraţi, infatuaţi, ce se considerau importanţi.

Deloc intimidat de puterea deţinută de unii, ci mai degrabă dezgustat de aceştia, nu evita în a-şi expune opiniile franc, în faţa tuturor.

În primul rând implicat, curios, dornic a sfătui pe toţi în pofida oricui, împotriva tuturor, indiferent de dorinţele celorlalţi- cifra zilei de naştere 6 (ziua nașterii 15). Dascălul din el nu l-a împiedicat să-şi exprime răspicat părerea deloc măgulitoare despre calitatea unor scrieri ale celei ce era cunoscută ca fiind Carmen Silva, pe numele său, Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied, regina Elisabeta a României.


Într-un registru al membrilor “Junimii”, Eminescu și-a trecut data nașterii ca fiind 20 decembrie 1849 dar în documentele gimnaziului din Cernăuți, unde a studiat, este trecută data de 14 decembrie 1849. Cu toate acestea, Titu Maiorescu, în lucrarea “Eminescu și poeziile lui”- (1889), citează cercetările lui N. D. Giurescu și preia concluzia acestuia potrivit căreia data și locul nașterii lui Mihai Eminescu ar fi fost 15 ianuarie 1850, în Botoșani. Această dată rezultă din mai multe surse, printre care un dosar cu note despre botezuri din arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din Botoșani; în acest dosar data nașterii fiind trecută ca „15 ghenarie 1850”, iar cea a botezului, la data de 21ale aceleiaşi luni. Data nașterii este confirmată de sora mai mare a poetului, Aglae Drogli, care susține că locul nașterii trebuie considerat satul Ipotești. Numele său de botez era Mihail Eminovici. Mulţi ani mai târziu, prin intermediul lui Iosif Vulcan, soarta a decis, ca numele poetului să devină Mihai Eminescu. În revista “Familia” din Pesta a lui Iosif Vulcan, în 1866, apare prima dată cu acest nume.
 
jooble.org