România  a preluat oficial președinția Consiliului UE

România a preluat oficial președinția Consiliului UE (1285)


Council of the European Union este compus din guvernele celor 28 de țări membre.

Prioritățile pe care statul român le are în vedere în cele șase luni de mandat sunt împărțite în patru piloni, astfel:

🤝 O Europă a convergenței: asigurarea convergenței și coeziunii europene în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile;
🔒 O Europă mai sigură: consolidarea unei Europe mai sigure printr-un plus de coeziune între statele membre, îmbunătățirea securității cibernetice;
🌍 Europa - actor global: continuarea consolidării rolului global al UE prin promovarea politicii de extindere și prin implementarea angajamentelor globale ale Uniunii Europene;
💫 O Europă a valorilor comune: stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați.

www.romania2019.eu

#EENConstanta 
jooble.org