Mâine, şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia

Mâine, şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Medgidia(1085)


P R O I E C T

ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 20 decembrie 2018, ora 11.00

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :


1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, precum si a procedurii privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Medgidia, pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Revocarea H.C.L nr.19/23.02.2017
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Incetarea H.C.L. nr.74/26.06.2013
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Revocarea H.C.L. nr.95/31.10.2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Incetarea aplicabilităţii H.C.L. nr.24/31.03.2016
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Desemnarea administratorului special al SC APOLLO ECOTERM SRL si stabilirea remuneratiei acestuia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie


II .Diverse

 

 

 

 

 
jooble.org