P R O I E C T

P R O I E C T(1041)


ORDINE DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 11 decembrie 2018 ora 11.00

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI  privind :


1.  Prelungirea valabilitatii PUG si RLU Medgidia, pana la data de 31 decembrie 2023
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea organigramei si statului de functii ale Poliţiei Locale Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita asupra unor loturi de teren atribuite, conform prevederilor Legii nr.15/2003
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea repartizării unor unităţi locative situate în blocuri ANL
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren si constructie in suprafata de 44 mp avand numar cadastral 106395 si 106395-C1, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 314 mp avand numar cadastral 108038, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10.Aprobarea modificarii pozitiei nr.376 a Anexei nr.3 la procesul verbal de inventariere nr.1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr.31/2013
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

11. Amenajarea in municipiul Medgidia a unui parc public pentru cainii cu stapan in suprafata de 1000 mp intre fantana arteziana in spatele Bowlingului in spatele garajelor
Initiator:Consilier Local, Butnaru Marian

12.Modificarea HCL nr.44/2012
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
 
jooble.org