P R O I E C T

P R O I E C T(922)


ORDINE DE ZI
a şedinţei de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia,
din data de 28 noiembrie 2018, ora 10.00


 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI  privind :

 

1. Modificarea H.C.L. nr.44/2012
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul III al anului 2018
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea propunerii administratorului judiciar CC INSOL S.R.P.L. pentru numirea administratorului special al SC APOLLO ECOTERM SRL
Inițiator: Primar, Valentin Vrabie
 
jooble.org