Asociația GAL Urban Medgidia anunță începerea proiectului SMIS 123254

Asociația GAL Urban Medgidia anunță începerea proiectului SMIS 123254(2260)


Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ URBAN MEDGIDIA - GAL Urban Medgidia” a semnat contractul de finanțare nr. POCU/390/5/1 123254 pentru proiectul ”Sprijin pentru funcționarea GAL Urban Medgidia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia (SDL a ZUM Medgidia)” cod SMIS 123254.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii”. Durata contractului și implicit durata de implementare a proiectului este de 52 de luni, începând cu data de 18.10.2018.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Medgidia prin atragerea de surse de finanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
1. Creșterea implicării reprezentanților locali din zona marginalizată Medgidia în soluționarea problemelor locale prin derularea de proiecte și acțiuni de susținere a dezvoltării locale, creșterii acccesului la educație, eliminarea inegalităților sociale, activități de animare în legătură cu promovarea măsurilor de intervenție stabilite de SDL;
2. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin lansarea de măsuri și finanțarea unor seturi de proiecte aferente listei de intervenții elaborată în cadrul SDL, în vederea creșterii dezvoltării locale și a bunăstării locuitorilor din zona vizată a Medgidiei.

Valoarea totală a proiectului este de 874.496,37 lei.

Proiectul se adresează comunității din teritoriul SDL al municipiului Medgidia, respectiv zona de Nord (zona funcțională și 3 ZUM-uri: Grădini Nord, Cămin C4 și Barăci Nord), cu o populaţie de 13.315 persoane.
jooble.org