P R O I E C T

P R O I E C T(1038)


ORDINE DE ZI
a şedinţei de îndată a Consiliului Local Municipal Medgidia,
în data de 12 noiembrie 2018, ora 17.30


 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI   privind :

 

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
                                                                                                             Initiator: Primar, Valentin Vrabie

2. P.U.D. - Construire hală productie, spatii administrative si anexe, in municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.105A
                                                                                                             Initiator: Primar, Valentin Vrabie
jooble.org