P R O I E C T

P R O I E C T(837)


ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 12 noiembrie 2018, ora 9.00

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :


1. Revocarea HCL nr.64/24.05.2018 privind modificarea HCL nr.122/26 iulie 2017
                                                                                                                  Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Revocarea HCL nr.66/24.05.2018 privind darea in folosinta gratuita a terenului din domeniul public al municipiului Medgidia, in vederea construirii si punerii in functiune a Sistemului Regional de alimentare cu apa Constanta (Reabilitare sursa Medgidia. Aductiune Medgidia-Gospodaria de apa Constanta Sud) din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apa uzată în aria de operare a SCRAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”
                                                                                                                   Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Revocarea HCL nr.19/23.02.2017 privind aprobarea strategiei de tarifare pentru perioada 2021 -2029
                                                                                                                    Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Incetarea HCL nr.74/26.06.2013 privind aprobarea solicitarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa-Canal Constanta” privind extinderea strategiei de tarifare pentru operatorul S.C.RAJA SA Constanta
                                                                                                                     Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Revocarea H.C.L. nr.95/31.10.2018 privind revocarea HCL nr.121/26.07.2017, incepand cu 01 ianuarie 2019
                                                                                                                      Initiator:Primar, Valentin Vrabie


II .Diverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
jooble.org