P R O I E C T

P R O I E C T(1575)


ORDINE DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia, convocata de indata,
din ziua de 11 octombrie 2018, ora 1700

 

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI

privind :

 


1. Aprobare P.U.D.-Construire hală productie, spatii administrative si anexe, in municipiul Medgidia, str.Silozului, nr.105A
Initiator: Primar, Valentin Vrabie


2. Aprobarea propunerii administratorului judiciar CC INSOL S.R.P.L. pentru numirea administratorului special al debitoarei SC APOLLO ECOTERM SRL
Initiator: Primar, Valentin Vrabie
 
jooble.org