Patru proiecte de hotărâre – aprobate în ședința ordinară a lunii septembrie

Patru proiecte de hotărâre – aprobate în ședința ordinară a lunii septembrie(1566)


Joi, 27 septembrie, consilierii locali au fost convocați în ședința ordinară pentru luna în curs, cu 11 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, din care doar patru au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.

La primul punct s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al muncipiului Medgidia, în vederea introducerii în bugetul de dezvoltare a sumei necesare pentru implementarea proiectului Culture in Eternity cât și pentru asigurarea condițiilor privind desfășurarea activității Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat.

Al doilea proiect de hotărâre care a fost admis a fost referitor la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia.

Proiectele înscrise pe ordinea de zi de la punctele trei la opt privind vânzarea, prin licitație publică a unor imobile terenuri situate în intravilanul municipiului Medgidia nu au întrunit cvorumul prevăzut de lege pentru a fi admise.

Nici proiectul referitor la aprobarea închiderii punctului de lucru al SC Apollo Ecoterm SRL centrală termică nr. 15, preluarea și transferul bunului domeniul public în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.67/15.05.2014 prin care s-a aprobat completarea anexei 6 la HCL nr. 157/2009 a întrunit cvorumul necesar pentru a fi admis. Acesta face referire la inventarul bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizarece ce aparțin domeniului public al municipiului Medgidia, date în exploatarea operatorului S.C.RAJA S.A., astfel: valoarea totală de inventar a bunurilor este de 12.832.063,015 lei, conform anexelor nr. 1 cuprinzând bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare executate din fonduri de la CNI, a căror valoare totală de inventar este de 12.156.977,615 lei și nr. 2 cuprinzând bunurile aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare executate din fonduri de la bugetul local, a căror valoare totală de inventar este de 675.085,4 lei.

La ultimul punct s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local Medgidia în Comisliile de Adminsitrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Medgidia.
jooble.org