P R O I E C T

P R O I E C T(1146)


ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de
27 septembrie 2018, ora 1700

 

 

I . PROIECTE DE HOTǍR RI privind :

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 101 mp avand numar cadastral 109037, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 50 mp avand numar cadastral 109023, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 135 mp avand numar cadastral 109033, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 658 mp avand numar cadastral 109026, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 95 mp avand numar cadastral 109039, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a unui imobil teren in suprafata de 170 mp avand numar cadastral 109038, situat in intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Aprobarea modificarii H.C.L. nr.67/15.05.2014
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Aprobarea închiderii punctului de lucru al SC Apollo Ecoterm SRL centrala termica nr.15, preluarea si transferul bunului domeniul public in administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

11. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie


II Diverse
jooble.org