CERONAV pregătește manuale de utilizare a simulatoarelor de navigație interioară(681)


Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, alături de alte cinci organizaţii din Olanda, Germania şi Belgia, membre ale Asociaţiei Europene pentru educaţie în domeniul navigaţiei pe ape interioare (EDINNA), va lucra timp de doi ani la elaborarea unor manuale privind utilizarea simulatoarelor în pregătirea personalului navigant fluvial.

„Manualele vor fi elaborate în cadrul unui proiect derulat prin Programul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovaţie, 75% din bugetul alocat acestei acţiuni reprezentând fonduri europene nerambursabile. Acest demers vine în completarea iniţiativelor curente ale Comisiei Europene şi Comisiilor Fluviale cu privire la armonizarea instruirii şi certificării personalului implicat în activităţi de transport pe ape interioare”, a declarat Ovidiu Cupşa, director general al CERONAV.

Manualele vor putea fi folosite în procesul de predare de către instructorii, formatorii, evaluatorii şi examinatorii din cadrul instituţiilor specializate la nivel european. Acestea vor cuprinde metodologii de predare, exemple de exerciţii pe simulator, studii de caz, metode de evaluare şi testare a cursanţilor.
jooble.org