P R O I E C T

P R O I E C T(1177)


ORDINE DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 10 septembrie 2018, ora 1700

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :


1. Mandatarea primarului să semneze in forma autentica contractele de constituire a dreptului de superficie cu titlu gratuit pentru depunerea unui proiect in cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritara 13, PI 9B, OS “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijloci din Romania”
                                                                                                                         Initiator: Primar, Valentin Vrabie


2. Însusirea si aprobarea completarii inventarului domeniului public al municipiului Medgidia, judeţ Constanţa, conform anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.5488/06.08.2018
                                                                                                                         Initiator: Primar, Valentin Vrabie
jooble.org