1 aprilie 2013, ultima zi pentru plata impozitelor cu bonificaţie(911)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente primului semestru se împlineşte la data de 31 martie 2013.
Având în vedere faptul că, ultima zi de plată se sfârşeşte într-o zi nelucrătoare când serviciul este suspendat, termenul scadent se prelungeşte până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. În consecinţă, termenul scadent aferent primului semestru va fi prelungit până la data de 1 aprilie a.c.
Contribuabilii care achită integral obligaţiile datorate bugetului local pentru întreg anul 2013, până la data 1 aprilie a.c. inclusiv, beneficiază de bonificaţia de 10% acordată persoanelor fizice şi de 5% acordată persoanelor juridice, la impozitul pe clădiri, teren şi mijloacele de transport.
Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Plăţile se pot efectua la toate ghişeele unice ale instituţiei, la oficiile poştale din localitate, la agenţiile Garanti Bank şi staţiile OMV din municipiu. De asemenea, sumele de plată de până în 50 de lei, aferente fiecărui tip de impozit/taxă se plătesc integral până la primul termen scadent.
În perioada 19 martie – 1 aprilie, inclusiv, SPIT a prelungit programul de lucru cu publicul până la orele 18:30.
jooble.org