RAJA CONSTANȚA  ÎN PAS CU EUROPA. ACORD CU BERD PENTRU 100 MILIOANE DE EURO

RAJA CONSTANȚA ÎN PAS CU EUROPA. ACORD CU BERD PENTRU 100 MILIOANE DE EURO(1105)


În vederea conformării cu Directivele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, RAJA SA a contribuit la dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată prin implementarea a 5 Proiecte finanțate în cadrul Programul Operațional Sectorial Mediu.

Valoarea totală a proiectelor finanțate a fost de 1.451.363.622 lei, echivalentul sumei de 337.167.200 Euro, respectiv:

1. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița, în valoare de 1.017.320.567 lei (238.259.536 euro);

2. Executarea branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare în regiunea Constanța – Ialomița, în valoare de 46.207.187 lei (10.303.295 euro);

3. Canalizare menajeră, Comuna Valu lui Traian, etapa III, județul Constanța în valoare de 26.340.628 lei (6.063.960 euro)

4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța – Ilfov în valoare 221.755.451 lei (49.717.609 euro)

5. Reabilitarea stației de epurare ape uzate Eforie Sud în valoare de 139.739.789 lei (32.822.800 euro).

Proiectul Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța – Ialomița în valoare totală de aproape un miliard și jumătate de lei, s-a desfășurat în perioada 2010 - 2015. A fost un proiect complex și totodată amplu, atât din cauza ariei geografice acoperite - investițiile Proiectului au vizat 19 unități administrativ teritoriale din județul Constanța și 4 din județul Ialomița (Constanța, Mangalia, Medgidia, Ovidiu, Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Eforie, Techirghiol, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Corbu, Lumina, Limanu, Poarta Albă, Valu lui Traian, Agigea, Cobadin, Tuzla, Fetești, Țăndărei, Fierbinți – Târg și Dridu), cât şi din prisma naturii investiţiilor:

- 12 staţii de epurare noi și reabilitate;
- 47 staţii de pompare ape uzate noi și reabilitate;
- 4 rezervoare noi de înmagazinare a apei;
          - 1 staţie de clorare;
          - 1 staţie de tratare a apei potabile;
          - 33 de puţuri noi și reabilitate;
          - 266 Km extindere și reabilitare reţea de distribuție;
          - 426 km extindere și reabilitare reţea canalizare.
Din acest motiv proiectul a fost împărţit în 41 de contracte de lucrări şi 4 contracte de servicii.
La data de 28.06.2018 au fost semnate cu Unitățile Administrativ Teritoriale beneficiare Protocoalele de Predare – Primire a investițiilor.

 

„Stația de tratare Palas - reabilitare linie nouă stație de tratare – localitatea Constanța” este una din investițiile Proiectului realizată cu susținerea Comisiei Europene și sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Valoarea totală a investiției este de 24.479.282 lei, din care:

Finanțare nerambursabila UE 13.911.325 lei
Contribuție Buget de Stat 6.033.513 lei
Contribuție Buget Local 327.323 lei
Cofinanțare RAJA SA 4.207.121 lei

Prin cele 9 conducte de distribuție este asigurată furnizarea apei potabile în flux continuu pentru cca. 350.000 de locuitori din municipiul Constanța și orașul Năvodari. Calitatea apei tratate este în permanență monitorizată prin laboratoarele proprii ale RAJA S.A. din incinta stației (acreditate RENAR), iar siguranța sănătății populației este garantată de tehnologia modernă aplicată.

Totodată, prin capacitate mare de stocare a apei tratate, se conferă autonomie de funcționare și în situații de avarie, cele 4 rezervoare de 20.000 mc la care se mai adaugă unul de 10.000 mc și unul de 6.000 mc asigurînd apa necesară pentru o perioadă mare de timp.

 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

În valoare totală de 593.184.900 Euro, cca. 20% din bugetul alocat Axei Prioritare 3 din cadrul Programului, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014 – 2020 contribuie în mod semnificativ la conformarea României la Directivele Europene referitoare la sectorul de apă și apă uzată.

Investițiile ce urmează a fi realizate prin Proiect se vor derula pe raza a 52 Unități Administrativ Teritoriale, în 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov).

Pornind de la Master Plan-urile județelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidențiază necesitatea și soluțiile de extindere și modernizare a infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

1. Sistemul de alimentare cu apă:
Extindere și reabilitare rețea de apă: aproximativ 726 km
Construcție și reabilitare stații de tratare a apei: 48 unități
Construcție și reabilitare stații de pompare a apei: 46 unități
Construcție și reabilitare surse de apă: 42 unități
Construcție și reabilitare rezervoare: 45 unități
Dispecerate locale SCADA – apă: 14 locații cu întreg sistemul necesar

2. Sistemul de canalizare:
Extindere și reabilitare rețea de canalizare: aproximativ 578 km
Construcție și reabilitare stații de pompare apă uzată: 138 unități
Construcție și reabilitare stații de epurare apă uzată: 6 unități
Construcție instalație de valorificare nămol: 1 unități
Dispecerate locale SCADA – canal: 17 cu întreg sistemul necesar

Toate aceste investiții urmează a fi implementate prin 50 de contracte de lucrări de o complexitate majoră și 4 contracte de servicii. Una dintre cele mai importante investiții este reprezentată de Sistemul Regional Constanța, în valoare estimată de peste 60 milioane Euro, respectiv realizarea a peste 100 km de conducta aducțiune, de la Medgidia până la Limanu, asigurînd apa potabilă de calitate pentru centrul și sudul județului, aceasta fiind captată din cel mai mare bazin acvifer din țară, care se află în zona Medgidia – Poarta Albă.

Perioada estimată pentru execuția lucrărilor este 2018 – 2023, aceastea fiind deja demarate în cazul a trei contracte.

Prin investițiile Proiectului, gradul de conformare la prevederile directivelor europene va crește de la 50,40 % la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă și de la 64,06% la 87,27 % pentru sistemul de apă uzată.

 

Stația Palas a fost realizată cu bani proveniți prin Programul Sectorial de Mediu, iar investiția se ridică la peste 24 de milioane de euro, sumă asigurată inclusiv prin cofinanțare RAJA (peste 4 milioane de euro).


Este o apă potabilă monitorizată prin analize de la laborator, care se fac din două în două ore – sute de mii de analize de laborator pe an se fac numai în această incintă. Este o apă care ne dă o apă curată, sănătoasă, cu aceleași calități ca și apa de izvor. Este o contribuție majoră la sănătatea populației“, a punctat Felix Stroe.

Pe 17 septembrie vom mai semna un acord cu BERD, care ridică la peste 100 de milioane sprijinul băncii europene acordat companiei noastre pentru a finanța toate aceste investiții cu fonduri europene“, a mai completat directorul RAJA.


 
jooble.org