P R O I E C T:  ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de  27 august 2018, ora 1700

P R O I E C T: ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 27 august 2018, ora 1700(1281)


                                                            I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI

privind :

 

1 Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea actului adițional nr. 4 la acordul de parteneriat nr.144/2018 și actualizarea sumelor aferente parteneriatului dintre UAT Municipiul Medgidia și Spitalul Municipal Medgidia pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia, str. Ion Creangă, nr.18, lot. 1, Medgidia, județul Constanța” SMIS 115629
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferenre acestora”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe trimestrul II al anului 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Medgidia, județ Constanța
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Zonelor Urbane Marginalizate din Municipiul Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Preluarea din administrarea Consiliului Județean Constanța a tronsonului de drum cuprins între DN 22C și podul rutier CDMN
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Avizarea/aprobarea Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Completarea și modificarea inventarului domeniului public al municipiului Medgidia conform anexei la procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 5593/07.08.2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

11. Aprobarea completării anexei numărul 6 a Hotărârii Consiliului Local Medgidia numărul 157/2009
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

12. Aprobarea repartizării unei unităţi locative situata în bloc ANL
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

13. Aprobarea revocării H.C.L.nr.18/23.02.2017 privind revocarea H.C.L. nr.30/21.04.2016
Iniţiator:Consilier Local, Marian Butnaru

14. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției “Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 si 2, Municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
jooble.org