Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galaţi la servicii medicale de urgență

Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galaţi la servicii medicale de urgență(1468)


Consiliul Judeţean Galaţi, condus de Costel Fotea, a aprobat zilele acestea HOTǍRÂREA Nr. 166 privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea obiectivului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galati la servicii medicale de urgență”

Se are în vedere „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, la capitolul Unități de primiri urgențe.

Proiectul aprobat „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galati la servicii medicale de urgență” are în vedere finanțarea acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. S-a aprobat proiectul de acord de parteneriat între Ministerul Sănătății – lider de proiect și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, Județul Galați, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Județul Buzău, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Spitalul Municipal Adjud – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului.

Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
 
jooble.org