Proiect pentru pregătirea elevilor în vederea angajării(1540)


Luni, 1 aprilie 2013, începând cu ora 10:00, la sala de Conferinţe a R.A.T.C. Constanţa, va avea loc deschiderea manifestării naţionale „Săptămâna PAŞII – FPI”, organizată în cadrul proiectului POSDRU Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI. R.A.T.C. Constanţa este principalul partener pentru pregătirea practică a şcolii pilot din proiect- Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa

Proiectul, cofinanţat din FSE prin programul POSDRU 2007-2013, îşi propune să ofere o dezbatere naţională privind o nouă abordare a colaborării dintre unităţile de învăţământ şi operatorii economici, urmăreşte explorarea şi pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape actorii şcolii şi pe cei ai mediului economic.

Lansarea acestei manifestări va fi urmată de masa rotundă având ca temă „Rolul parteneriatului în pregătirea profesională a viitorilor absolvenţi la standarde europene” precum şi de vizitarea RATC de către elevi neimplicaţi până în prezent în proiect.


Pe parcursul întregii săptămâni, fiecare din cele 5 unităţi şcolare implicate derulează activităţi în care sunt antrenaţi elevi, părinţi, autorităţi locale, parteneri economici sau educaţionali: concursuri, promovarea exemplelor de bune practici privind formarea profesională initială a elevilor la agentii economici, activităţi de orientare profesională a viitorilor absolventi, simulări de interviuri pentru angajare, vizite la operatori economici, lecţii aplicative.
Îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii nu este posibilă decât printr-o responsabilă şi asumată colaborare a tuturor actorilor din triada şcoală- partener economic- comunitate.

Sunt invitaţi Inspectorul şcolar general, prof.dr. Răducu Popescu, presedintele UGIR Constanta- instituţie parteneră în proiect, dl. Cezar Catargiu, directorul A.J.O.F.M. Constanţa, d-na Carmen Răducu, inspectorul pentru învăţământul profesional şi tehnic prof.dr.Gabriela Neagu, reprezentanţi ai CJRAE Constanţa, iar din cadrul I.S.J. Tulcea- inspectorul pentru învăţământul profesional şi tehnic prof. Elisabeta Ocneanu, alături de directorii unor unităţi de învăţământ din ambele judeţe (Liceul Tehnologic ,,Axiopolis” Cernavodă, Colegiul Tehnic Energetic Constanţa, Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Tulcea, Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Tulcea). La eveniment participă peste 50 de elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri educaţionali, parteneri economici pentru pregătirea practică.
 
jooble.org