La Medgidia: Ședință extraordinară de Consiliu local municipal

La Medgidia: Ședință extraordinară de Consiliu local municipal(818)


Astăzi, 24 iulie 2018, la orele 17.00, va avea loc Ședința extraordinară de Consiliu local municipal, cu dezbaterile următoarelor proiecte:

 

I. PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind:

1. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia, pe anul 2018
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie

2. Completarea inventarului domeniului public al municipiului Medgidia
Iniţiator: Primar, Valentin Vrabie”
jooble.org