SESIUNE de INFORMARE REGIONALĂ:   Programul Dezvoltarea IMM-urilor din România

SESIUNE de INFORMARE REGIONALĂ: Programul Dezvoltarea IMM-urilor din România(1046)


Innovation Norway şi CCINA Constanţa, prin Centrul Enterprise Europe Network, au plăcerea de vă invita la

Sesiunea regională de informare a programului “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania”

sesiune ce va avea loc în data de 11 iunie, 2018, începand cu ora 10.00, la Sala de conferinţe a CCINA Constanţa (Bdul Alex.Lăpuşneanu nr.185A).

În cadrul Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Innovation Norway a fost numit Operator de Fond pentru 3 programe, printre care si programul “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania”.

Programul “Dezvoltarea IMM-urilor din Romania” va contribui la creşterea durabilă şi intensificarea creării de valoare în sectorul de afaceri din Romania. Programul va urmări să stimuleze şi să dezvolte parteneriate de afaceri pe termen lung între parteneri din Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Romania, bazate pe dezvoltarea afacerilor şi inovare.

Programul va încuraja proiectele implementate în parteneriate bilaterale într-una dintre cele trei arii vizate: Inovare Verde în Industrie, ICT (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor), Creşterea Albastră (dezvoltarea durabilă a sectorului marin şi maritim).

Bugetul alocat programului este în valoare de 45.000.000 Euro. Pentru primul apel de propuneri de proiecte, bugetul disponibil este de 21.083.334 Euro. Grupul ţintă principal al programului este format din întreprinderi private româneşti, cu prioritate întreprinderile mici şi mijlocii.

În cadrul sesiunii de informare vor fi oferite informaţii potenţialilor solicitanţi cu privire la criterii de eligibilitate pe care solicitanţii şi partenerii trebuie sa le îndeplinească, procedura de depunere a cererilor de finanţare şi alte informaţii utile despre programul de finanţare.

Toate documentele relevante pentru potenţiali solicitanţi şi parteneri ai acestora se vor gasi pe site-ul programului https://www.innovasjonnorge.no/roinnovation

Participarea firmelor este gratuită, prin confirmarea participării la telefon: 0241-5550960 d-na Corina Urmosi sau 0241-618475 d-na Adriana Barothi, până în data de 8 iunie a.c.
jooble.org