Primăria Constanța angajează consilieri juridici!

Primăria Constanța angajează consilieri juridici!(690)


Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante temporar în cadrul Serviciului Juridic, Direcția Administraţie Publică Locală, astfel:

– Serviciul Juridic: consilier juridic clasa I, gradul superior (2 posturi).

 

Condiţii de participare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea drept, cunoştinţe optime operare calculator folosind tehnici standard de procesare – nivel bază (Word, Excel), să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată cu modificările şi completările ulterioare, minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 22.05.2018, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi în data de 24.05.2018, ora 14:00. Dosarele de înscriere se depun în perioada 10.05.2018-17.05.2018, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218.

Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.

Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.
jooble.org