Recrutări pentru rezerviști voluntari

Recrutări pentru rezerviști voluntari(1869)


În baza prevederilor „Planului de recrutare pentru încadrarea cu rezervişti voluntari a structurilor din subordinea Statului Major General”, în perioada 10 iulie – 18 august 2017, Centrul Militar Zonal Constanţa desfăşoară activitatea de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de rezervist voluntar corespunzătoare corpului gradaţilor şi soldaţilor din următoarele unităţi militare:

-UM 01737 Constanţa – 222 funcţii;
-UM 02159 Constanţa – 9 funcţii;
-UM 02078 Mangalia – 9 funcţii;
-UM 02109 Mangalia – 7 funcţii.

Candidaţii rezervişti care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:

-să deţină grad în rezervă corespunzător corpului gradaţilor şi soldaţilor;
-să fie confirmaţi în arma/serviciul/specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze;
-să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu;
-să nu împlinească vîrsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Candidaţii fără pregătire militară care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii specifice de recrutare:

-să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data semnării angajamentului;
-să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai candidaţii care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto”, „geniu”, „artilerie şi rachete”, „artilerie şi rachete antiaeriene” sau „tancuri” dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;
-să nu împlinească vîrsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari prin candidat se înţelege cetăţeanul român, bărbat sau femeie, care îşi exprimă opţiunea de a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar prin completarea unei cereri de înscriere în procesul de recrutare şi selecţie.

Pentru informaţii şi depunerea dosarului de candidat, adresaţi-vă Centrului Militar Zonal Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 106. Telefon: 0241.484.350”.
jooble.org