Veste bună pentru cei care demarează o afacere...

Veste bună pentru cei care demarează o afacere...(2540)


Ordinul privind aprobarea normelor programului Start-up Nation România a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Prin intermediul acestui program de finanțare, întreprinderile nou-înființate pot primi un ajutor financiar nerambusabil de până la 200.000 de lei pentru demararea unor activități economice în spațiul rural sau urban, în toate regiunile de dezvoltare ale țării, inclusiv regiunea București-Ilfov. Cererile de finanțare vor putea fi depuse înceând cu data de 15 iunie, pentru o perioadă de 30 de zile.

Ajutorul financiar nerambursabil ce poate fi acordată prin intermediul programului de finanțare Start-up Nation România este de cel mult 200.000 de lei, complet nerambursabil.

Sprijinul poate fi solicitat pentru următoarele tipuri de cheltuieli eligibile, potrivit AvocatNet.ro:

echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT;
achiziţionarea de spaţii de lucru;
mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;
achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică;
achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare;
salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru pentru o durată de cel mult 12 luni de la data semnării contractului de finanțare;
realizarea unei pagini web pentru prezentarea solicitantului, inclusiv promovare online în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei etc

Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și transporturi cu taxi-uri nu se aplică aceste limitări.
Salariile se decontează până la nivelul maxim de 3.137 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului.

Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea.

Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților / subactivităților care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul depunerii primei cereri de plată sau rambursare.

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Depunerea cererilor de finanțare va debuta în data de 15 iunie la ora 10.00, sesiunea de primire a proiectelor urmând a fi deschisă pentru o perioadă de 30 de zile. 

Sursa: www.realitatea.net
jooble.org