PNL Hârșova inițiază un program de guvernare locală

PNL Hârșova inițiază un program de guvernare locală(1512)


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

Organizația HÂRȘOVA                                                             CUMUNICAT DE PRESĂ

PNL Hîrşova apreciază că dialogul continuu este principalul instrument al comunicării între partenerii din comunitatea locală: cetăţeni, autorităţi ale administraţiei publice locale, mass-media, partide policitice, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai mediului privat, grupări etnice sau religioase şi ceilalţi actori ai vieţii publice locale.

PNL Hîrşova îşi reafirmă disponibilitatea fermă de participare la acest dialog şi atrage atenţia Primarului şi membrilor Consiliului Local din Oraşul Hîrşova că o administraţie publică puternică, modernă, democratică şi credibilă nu poate fi exercitată decât în slujba cetăţeanului şi nici decum în interesul unui partid sau a unui alt grup de interese.

Prin specialiştii şi expertiza de care dispune, PNL Hîrşova va propune Primarului, Consiliului Local şi întregii comunităţi locale, iniţiative concrete care să conducă la realizarea unui program de guvermare locală, care să fie implementat prin mijloace şi instrumente acceptate de parteneri, pentru îndeplinirea următoarelor obiective prioritare ale oraşului:

1. Dezvoltare economico-socială locală durabilă şi realizarea de locuri de muncă;
2. Transparenţa actului decizional şi a actului administrativ;
3. Aplicarea unor proceduri publice de consultare a cetăţenilor;
4. Stabilirea unui climat de ordine şi linişte publică prin îmbunătăţirea comportamentui şi respectarea normelor de conveţuire;
5. Coeziune socială, decenţă, echitate şi aplicarea unitară a legilor;
6. Îmbunătăţirea infrastructurii instituţionale şi edilitar urbane, precum si eficientizarea folosirii resurselelor umane şi financiare;
7. Creşterea performanţei serviciilor publice locale accesibile tuturor cetăţenilor;
8. Elaborarea şi susţinerea unor programe pentru tineri;
9. Abordare responsabilă privind reglementarea urbanistică şi planificarea urbană;
10,Prevenirea degradării mediului şi protejarea acestuia.

În perioada următoare, PNL Hîrşova va face cunoscute măsurile, mijloacele şi instrumentele propuse, prin care pot fi îndeplinite obiectivele propuse.

Hîrşova, 28.05.2017                                                    Ionel Chiriţă 
jooble.org