CERONAV - Implicat în UNIFICAREA LEGISLAȚIEI EUROPENE PE APE INTERIOARE

CERONAV - Implicat în UNIFICAREA LEGISLAȚIEI EUROPENE PE APE INTERIOARE(949)


Astăzi, joi - 30 martie 2017, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV (director-general: OVIDIU SORIN CUPȘA ) a organizat, la sediul său din GALAȚI , primul "workshop" de promovare a conținutului noii Directive Europene privind recunoașterea calificărilor membrilor de echipaj ce activează în sectorul navigației pe ape interioare și integrarea navigaţiei pe Dunăre în soluţii moderne de transport, care să conducă la reducerea costurilor şi a impactului negativ asupra mediului înconjurător.

Obiectivul noii Directive Europene este acela de a facilita mișcarea forței de muncă din sectorul navigației pe ape interioare, prin asigurarea recunoașterii calificărilor acesteia la nivelul întregii Uniuni Europene și introducerea de standarde comune cu privire la evaluarea competențelor, aprobarea programelor de instruire, monitorizarea și evaluarea certificării.

“Una dintre activitățile majore ale acestui proiect o reprezintă dezvoltarea de instrumente și strategii care să permită punerea în aplicare a noii Directive Europene. Organizarea "workshop"-ului de la Galați vine să sprijine procesul de informare şi diseminare a Directivei Europene și consultările publice cu părțile naționale interesate”, a declarat directorul-general CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa (Foto 1).

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului, cu finanțare europeană, "Danube SKILLS" (condus de către CERONAV !), al cărui consorțiu este alcătuit din 14 (paisprezece) parteneri, din opt (8) țări riverane Dunării, și șapte (7) "parteneri-strategici-asociați".

Proiectul se va derula pe o perioadă de 30 de luni, până la finele lunii iunie 2019.
 
jooble.org