PNL - Comunicat de presă

PNL - Comunicat de presă(805) Partidul Național Liberal este organizat pe criteriul administrativ-teritorial, având o structură internă așezată pe mai multe nivele de responsabilitate și autoritate. Între aceste nivele, există o relație de subordonare, aceasta fiind stabilită de către Statutul PNL. În consecință, Biroul Politic Județean al Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, în baza autorității conferite de Statut, a aprobat cu majoritate de voturi calendarul desfășurării alegerilor interne în cadrul filialei, respectând totodată hotărârile și recomandările Biroului Politic Național al PNL.

La momentul elaborării propunerii calendarului de alegeri interne de către Comisia de Organizare și Desfășurare a Alegerilor (CODA), președintele interimar al organizației municipale PNL Constanța, senatorul Vergil Chițac, deși a avut nenumărate ocazii, nu a comunicat nici CODA, nici BPJ, faptul că va reprezenta România, pe 31 martie, la lucrările Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

Înțelegem ca statutară decizia senatorului Vergil Chițac de a contesta, în primă etapă la Curtea de Arbitraj a Partidului Național Liberal, hotărârea BPJ al PNL Constanța prin care este stabilit calendarul desfășurării alegerilor interne.

Curtea de Arbitraj este instanța supremă de jurisdicție a PNL cu atribuții și competențe privind respectarea prevederilor Statutului și ale Codului Etic, soluționarea contestațiilor privind sancțiunile disciplinare, precum și soluționarea tuturor contestațiilor repartizate în competența sa de către Statut și Regulament, în vederea păstrării disciplinei și a moralității în interiorul PNL. Curtea de Arbitraj este garantul respectării prevederilor Statutului și a regulamentelor adoptate, dar și a aplicării acestora de către organismele și membrii partidului. Curtea de Arbitraj are o activitate independentă și nu este subordonată niciunui organism de conducere al PNL, aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului propriu întocmit în concordanță cu dispozițiile statutului, regulamentelor PNL și a legilor partidelor politice. 

Având în vedere aspectele mai sus menționate, nu înțelegem decizia de a contesta și în instanță hotărârea BPJ al PNL Constanța, fără a aștepta emiterea unei hotărâri de către Comisia de Arbitraj referitoare la contestația depusă.

Precizăm că, în conformitate cu calendarul desfășurării alegerilor interne, Comitetul de Coordonare Local al organizației municipale PNL Constanța va avea loc vineri, 31 martie a.c., la Casa de Cultură Constanța, începând cu ora 15.00, unde sunt așteptați membrii organizației PNL care îndeplinesc criteriile statutare de a participa la acest eveniment.
 
jooble.org