GAZELE de ŞIST: Informări şi dezbateri publice, pe platforma online finanţată de Comisia Europeană. ACCESAŢI-O!

GAZELE de ŞIST: Informări şi dezbateri publice, pe platforma online finanţată de Comisia Europeană. ACCESAŢI-O!(1641)


Reamintim, la solicitarea instituţiei numite (apel difuzat, ieri, printr-un comunicat) că AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE (ANRM), organism guvernamental - statal, a pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi platforma de informare şi dezbatere publică, „online”: www.infogazedesist.eu.
Este o campanie de informare şi dezbatere publică, realizată cu sprijinul (financiar al:) Comisiei Europene (CE).

 


Totul despre GAZELE DE ŞIST, pe „website” – ul: www.infogazedesist.eu.

 

 

În perioada iulie – noiembrie 2013, Autoritatea Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) desfăşoară o campanie de informare şi dezbatere publică, privind GAZELE DE ŞIST. Această campanie se va desfăşura, în principal, în zonele în care sunt concesionate perimetre, cu potenţial de resurse neconvenţionale: Bârlad şi DOBROGEA. Un rol central în desfăşurarea campaniei îl are “website”-ul; www.infogazedesist.eu, activ de pe 22 iulie.

 


Scopurile Campaniei: Dialogul şi informarea CORECTĂ, interactivă şi în ambele sensuri, asupra spinoasei şi pasionalei teme a GAZELOR DE ŞIST!

 


Realizată cu sprijinul Comisiei Europene (CE), “grant” european, campania include o serie de dezbateri şi activităţi de informare, al căror obiectiv constă în dezvoltarea unui dialog cu toţi cei interesaţi de procesele de explorare şi exploatare a resurselor neconvenţionale, segment care include şi GAZELE DE ŞIST. Informaţiile se regăsesc şi pe website-ul www.infogazedesist.eu , platformă informativă, cu caracter interactiv, care permite celor interesaţi să transmită sugestii şi întrebări pe această temă.
,,Securitatea energetică, prin diversificarea surselor de aprovizionare, reprezintă una din preocupările majore ale statelor membre UE. Acest lucru a fost subliniat, în nenumărate rânduri!, de reprezentanţii Comisiei Europene, fiind o problemă care are un impact major, asupra economiei europene. Gazele de şist reprezintă o potenţială resursă energetică alternativă, care este luată în calcul, ca opţiune, în mai multe state membre.
Am aplicat pentru „grant”-ul oferit de CE, prin „DG Energy”, deoarece este nevoie de o informare echilibrată a cetăţenilor, cu privire la etapele de explorare şi exploatare. Pe parcursul acestor luni, specialiştii vor oferi, tuturor celor interesaţi, detalii privind tehnologia folosită, caracteristicile gazelor de şist, impactul asupra mediului şi sănătăţii populaţiei”, a declarat Gheorghe Duţu, preşedintele ANRM.

Principalul obiectiv al acestui proiect vizează asigurarea unui proces CORECT de informare a cetăţenilor, cu privire la resursele neconvenţionale, categorie în care sunt incluse şi gazele de şist. Pentru a asigura un dialog constructiv, bazat pe date pertinente (experienţa internaţională, studii ştiinţifice) platforma www.infogazedesist.eu este administrată de profesionişti, cu experienţă în sectorul explorării şi exploatării resurselor naturale. Secţiunea ,,Forum” este moderată de prof. univ. dr. Corneliu Dinu, acesta urmând să răspundă întrebărilor celor interesaţi de tema gazelor de şist.
,,Am decis să mă implic în acest proiect pentru că este nevoie de informaţii corecte în spaţiul public. Oamenii trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra situaţiei. Trebuie să ştie ce reprezintă aceste resurse, care sunt şansele să le avem şi care este orizontul de timp pentru etapele de explorare şi exploatare, care sunt riscurile, dar şi care sunt beneficiile valorificării acestei resurse. Doar pe baza unor astfel de date putem discuta raţional, argumentat. Îmi doresc să primesc cât mai multe întrebări din partea cetăţenilor şi sper să avem o dezbatere, din care fiecare să îşi poată forma o opinie, în cunoştinţă de cauză”, a declarat prof. univ. dr. Corneliu Dinu.

 


Cum s-a născut campania de informare şi dezbatere publică, privind gazele de şist

 


În urma anunţului Comisiei Europene, DG Energy, lansat în 2012 , Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), în calitate de instituţie coordonatoare a activităţilor din domeniul explorării şi exploatării resurselor naturale, a înaintat o propunere de proiect pentru obţinerea unui „grant”, în vederea organizării unor dezbateri publice şi desfăşurării de campanii de informare, privind gazele de şist. La sfârşitul anului 2012, Comisia Europeană, DG Energy, a anunţat ANRM că proiectul propus a fost selectat pentru cofinanţare, prin intermediul „grantului” european.

 


Cine este prof. univ. Corneliu Dinu, moderatorul platformei www.infogazedesist.eu

 


Prof. univ. Cornel Dinu îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Catedra de Geologie şi Paleontologie, fiind decan timp de 14 ani. Profesorul are o vastă experienţă în geologie structurală, tectonică, analiza bazinelor de sedimentare, geologie marină, dinamica bazinelor de sedimentare, stiluri structurale în explorarea petrolului, prospecţiuni geologice pentru hidrocarburi şi sare, explorare, dezvoltare şi exploatarea hidrocarburilor. Experienţa şi expertiza sa în domeniu au fost probate de-a lungul timpului, în cadrul activităţilor ştiinţifice: proiecte de cercetare la nivelul unor programe naţionale şi internaţionale, teme de cercetare şi studii de caz cu institute, companii şi întreprinderi de profil din industrie.
A coordonat 20 proiecte internaţionale şi 23 proiecte naţionale, în programe de cercetare majoră.
A scris cărţi, note de curs, lucrări ştiinţifice, publicate în reviste internaţionale şi naţionale, rapoarte de specialitate: patru cărţi de specialitate, 92 de lucrări ştiinţifice (şase lucrări în volume de cărţi internaţionale, 23 în reviste ISI şi 63 în reviste naţionale şi internaţionale).
 

Taguri: Şist, gaze, gaze, de, şist, Dobrogea-gaze, Platformă, online, gaze, de, ţist, ANRM, energia, nevconvenţionala,jooble.org