Elevii intră în focul simulărilor de evaluare națională

Elevii intră în focul simulărilor de evaluare națională(876)


SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017- SIMULARE BACALAUREAT 2017.

Spre deosebire de anul școlar 2015-2016, în 2017 simularea examenelor naţionale se va desfăşura în aceeași perioadă (13-17 martie), atât pentru elevii clasei a VIII-a, cât și pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.


SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017, SIMULARE BACALAUREAT 2017. Elevii intră în focurile examenelor naţionale. Luna viitoare, elevii de clasa a VIII-a, a XI-a şi a XII-a susţin simulările.

Pe 13 martie, este programată proba scrisă la limba și literatura română pentru elevii claselor a VIII-a care susțin simularea evaluării naționale. Elevii aparținând minorităților naționale vor da pe 14 martie proba la limba și literatura maternă. Pe 16 martie vor avea loc proba scrisă la matematică pentru simularea evaluării naționale. Rezultatele elevilor se vor afişa pe 31 martie şi vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ și discutate individual cu aceștia.

Obiectivele simularii examenelor nationale sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluarilor pe care le vor sustine la finalul claselor a VIII-a si a XII-a, stabilirea nivelului real de pregatire atins, precum si optimizarea actului educational.
Calendarul detaliat pe clase şi discipline
Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
13 martie: Limba şi literatura română
14 martie: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)
16 martie: Matematică
31 martie: afişarea rezultatelor
Simulare examen național de Bacalaureat
Clasa a XI-a
13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
31 martie: afişarea rezultatelor
Clasa a XII-a
13 martie: Limba şi literatura română - proba E) a)
14 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b)
16 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c)
17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)
31 martie: afişarea rezultatelor

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire și semnează.

În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare și reprezintă nota finală. Sub notă semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior.

CU CE NU AI VOIE SĂ INTRI ÎN SALA DE CLASĂ

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
Candidații care refuză depozitarea obiectelor nu vor fi primiți în examen.
Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
Încălcarea regulilor va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
 
jooble.org