Peste 1.000 de primării au demarat programul de CADASTRU GRATUIT!

Peste 1.000 de primării au demarat programul de CADASTRU GRATUIT!(1088)


Programul de cadastru gratuit a fost demarat, până în prezent, în peste 1.000 de localități, urmând ca, până în anul 2023, să fie cadastrate și intabulate, în mod gratuit, toate casele și terenurile din România.

Cadastrarea tuturor imobilelor din România este stabilită prin H.G. nr 294/2015 privind Programul național de cadastru si carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Obiectivul acestui program constă în măsurarea și înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România (case și terenuri), în sistemul integrat de cadastru și publicitate. Este cel mai mare proiect de acest gen, din ultimii 150 de ani.

Programul de cadastru gratuit va corecta și greșelile făcute la retrocedarea terenurilor agricole

În momentul de față, situația în domeniu este catastrofală: din numărul total de imobile, de circa 40 de milioane ( 8 milioane în mediul urban și 32 de milioane în rural), sunt înregistrate doar circa 22%. Pe de altă parte, ca urmare a unor greșeli comise în procesul de retrocedare, sau a unor neclarități în privința moștenitorilor legali, multe dintre înregistrări, mai ales la terenuri agricole, sunt suprapuse, pe aceeași suprafață figurând doi sau chiar mai mulți proprietari. Prin aplicarea acestui program, toate aceste probleme urmează a fi clarificate (se vor face gratuit si succesiunile ), actele vor fi rectificate, atât la cadastru, cât și la notariate, în mod gratuit, conform legii.
1.124 de primării au demarat programul

Deși a fost demarat încă din anul 2015, până la jumătatea anului trecut, programul a început, efectiv, doar în circa 150 de localități, din întreaga țară. Pentru a urgenta procedurile, la 30 iunie 2016, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996. Principalele prevederi ale actului normativ vizează cadastrarea terenurilor din extravilan, adică, a terenurilor agricole, dar nu numai. Concret, actul normativ prevede că sumele aferente cadastrării proprietăţilor situate în extravilan vor fi achitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), însă primăriile care nu au imobile în extravilan, pot beneficia de realizarea gratuită a cadastrului şi pentru proprietăţile din intravilan. Dar, acest lucru se va întâmpla doar după ce primăriile vor încheia în acest scop un protocol cu ANCPI, după care, în localitățile respective, va putea începe, efectiv, procedura prevăzută de Programul național de cadastru si carte funciară. Ei bine, până în prezent, au semnat aceste protocoale cu ANCPI un număr de 1.124 de primării din tot atâtea localități din întreaga țară. 

Primăriile trebuie să-i informeze pe proprietari!

Potrivit legii, în toate aceste localități, primăriile sunt obligate să tipărească şi să distribuie materiale informaţionale (pliante, postere) și să organizeze cel puţin două runde de întâlniri de informare cu locuitorii. Prima rundă se va organiza înaintea începerii lucrărilor de teren, iar a doua rundă în perioada de pregătire a documentelor tehnice ale cadastrului. De asemenea, primăriile sunt obligate să organizeze cel puţin două puncte de informare, unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare.

Potrivit ANCPI, la nivelul unei localități, întreaga procedura va dura între 12 și18 luni. Durata este determinată de mărimea localității și de modul cum au fost aplicate legile proprietății. Finanțarea lucrărilor, inclusiv a actelor de succesiune, este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse.
 
jooble.org