A.P.I.A. anunță că doar până la sfârșitul acestei luni se mai depun cererile de ajutor de stat, pentru motorina folosită în agricultură, în cursul trimestrului IV din 2016

A.P.I.A. anunță că doar până la sfârșitul acestei luni se mai depun cererile de ajutor de stat, pentru motorina folosită în agricultură, în cursul trimestrului IV din 2016(1345)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează potenţialii beneficiari că, până la data de 31 ianuarie 2017, inclusiv, se mai pot depune cererile de plată a AJUTORULUI-de-STAT pentru cantităţile de MOTORINĂ achiziţionate şi utilizate în AGRICULTURĂ, aferente perioadei 1 octombrie - 31 decembrie 2016 (trimestrul IV al anului 2016).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2016 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare, privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) nr. 1727/2015, pentru aprobarea Procedurilor Specifice de Implementare şi Control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza-standard şi acciza-redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

a) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din ordin;
b) Documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
c) Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
d) Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
e) Adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
f) Adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:
a) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
b) Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
c) Situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
d) Copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
e) Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul îmbunătăţiri-funciare, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

a) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
b) Copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
c) Situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
d) Copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
e) Situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;
f) Copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Cererile de plată pot fi depuse de către administratorul / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul / reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

De asemenea, vă informăm că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) va efectua, în perioada imediat următoare, plățile pentru diferența aferentă cantităţilor de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul III - 2016, aprobată prin Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) nr.3/11.01.2017.

Diferenţa cantităţilor de motorină este de 66.267.838,808 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 119 116 651,00 lei.
jooble.org