Încadrarea DELTEI DUNĂRII ca ZONĂ PERIFERICĂ A UNIUNII EUROPENE, pe agenda parlamentarilor tulceni

Încadrarea DELTEI DUNĂRII ca ZONĂ PERIFERICĂ A UNIUNII EUROPENE, pe agenda parlamentarilor tulceni(1403)


 

La mijlocul acestei săptămâni, Sala "Dobrogea" a Consiliului Judeţean Tulcea (C.J.T.) a fost gazda unei întâlniri de lucru, la care au participat senatorul Eugen Orlando Teodorovici, deputatul Lucian Eduard Simion, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea - Horia Teodorescu, primarul municipiului Tulcea - Constantin Hogea, reprezentanţii Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - Investiții Teritoriale Integrate (A.D.I. - I.T.I.) Delta Dunării , ai Agenției pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.) Sud –Est, specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniul turistic.

În timpul acestei întâlniri - maraton, reprezentanţii judeţului Tulcea în Parlamentul României au sintetizat, prioritizat şi stabilit termene de soluţionare a unor probleme care, prin persistenţa lor, frânează dezvoltarea socio-economică a judeţului Tulcea. În prima parte a întâlnirii de lucru, au fost abordate problemele specifice teritoriului I.T.I. Delta Dunării, care influenţează direct absorbţia fondurilor alocate prin mecanismul I.T.I .

Astfel, se ia în calcul o posibilitate a majorării plafonului maxim de eligibilitate, de un million de euro pentru o comună, pentru reabilitarea drumurilor de interes local, în special pentru Unitățile Administrativ Teritoriale (U.A.T.) din Delta Dunării, luând în calcul necesitatea acoperirii integrale a lucrărilor necesare şi lungimile de drumuri locale.
Standardele de cost la nivel naţional sunt depăşite de către costurile reale ale lucrărilor de reabilitare a unui drum în U.A.T.-urile din Delta Dunării.

În rezolvarea acestor probleme, se vor realiza demersuri către Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminstrației Publice (M.D.R.A.P.) privind includerea în programele naţionale a realizării infrastructurii drumurilor de interes local care nu se pot realiza prin alocările actuale I.T.I. din Programului Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) - Submasura 7.2.

Întrucât alocarea iniţială în P.N.D.R. a fost de 17,8 mil. Euro, s-a solicitat, de către A.D.I. I.T.I. Delta Dunării majorarea acestei sume și s-a obţinut de la Autoritatea de Management (A.M.) a P.N.D.R. suma de 33 mil. Euro, prin realocarea fondurilor pentru măsurile ce vizau plăţi pe suprafeţe (Măsura 10 şi Submăsura 6.5).
Soluțiile propuse de către senatorul Teodorovici s-au referit, pe de-o parte, la acoperirea cheltuielilor, ce depăşesc suma eligibilă de 1 milion de Euro, din surse guvernamentale, alocate prin Consiliul Județean (C.J.), sau prin emiterea unor acte normative, de tipul Ordonanței de Urgență Guvernamentale O.U.G. nr. 2/2015, privind acordarea unor împrumuturi avantajoase din Trezoreria Statului, pentru cofinantarea proiectelor.

Totodată, s-a subliniat ca NU este oportună amânarea deschiderii sesiunilor de primiri de proiecte, pentru Submasura 7.2, păstrând conditiile actuale prevazute în Ghidurile Solicitantului.
Se poate deschide apelul păstrând condiţia sumei maxime de 1 milion de Euro / comună, iar ulterior se vor face demersurile pentru soluţionarea asigurării cofinanţării proiectelor cu valoare eligibilă mai mare de 1 milion de Euro.
Acestă problemă a fost identificată şi de către A.D.I. - I.T.I. Delta Dunării şi discutată cu A.M. a PNDR şi s-a obţinut în şedinţa din data de 06.10.2016 următorul accept: pentru localităţile situate în centrul Deltei se acceptă depăşirea costurilor prevăzute prin standardele de cost cu cheltuielile suplimentare generate de transportul naval şi numeroasele manipulări aferente, cu o justificare a respectivelor costuri, detaliate în S.F. / D.A.L.I.

O a doua preocupare a parlamentarilor a vizat soluţionarea transportului public de marfuri şi persoane, pe apă, în Delta Dunării, ca şi posibilitatea achiziţionării, de către operatorii economici, a unor mijloace de transport - persoane, pe apă, precum şi identificarea altor surse, în afara P.O. P.A.M. pentru achiziţionarea unor mijloace de transport.

Legea nr. 92/2007, care reglementază transportul public local de persoane şi mărfuri se referă la transportul rutier şi transportul naval, pe teritoriul administrativ al U.A.T. - ului, NU are norme de aplicare pentru transportul naval.
S-a precizat, în cadrul şedinţei, că Legea nr. 92/2007 este în curs de modificare, pentru introducerea noţiunii de "contract de servicii publice", în vederea aplicării pe Programul Opera'ional Regional P.O.R. AXA - Mobilitate urbană".

Se vor face demersuri către A.M. a P.O.R. pentru a fi introdus ca beneficiar eligibil ȘI Consiliul Judeţean, care ar putea realiza un "Plan de Mobilitate Urbană", pentru transportul, pe apă, în zona Deltei Dunării.
Cu rezolvarea acestor probleme au fost însărcinaţi specialiştii A.D.I. - I.T.I. Delta Dunării.

Realizarea alimentărilor cu apă şi a reţelelor de canalizare, în localităţile care au sub 2000 de locuitori, din Delta Dunării, s-a aflat, şi ea, pe ordinea de zi, în cadrul acestei şedinţe.
Realizarea alimentarilor cu apă, în localităţile Deltei Dunarii, este soluţionată, parţial, prin aderarea U.A.T.-urilor la Operatorul Regional S.C. AQUASERV S.A. Tulcea, existând finanţare, prin P.O. I.M.
Pentru celelalte localităţi, soluţia este finanţarea prin programe naţionale (P.N.D.L.). În acest sens, A.D.I. - I.T.I. Delta Dunării a transmis un memoriu catre M.D.R.A.P., în 2 septembrie 2016.

În cadrul discuţiilor, s-a luat în calcul posibilitatea aplicării, ca beneficiari a micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici, din mediul rural, pe P.O.R. – Axa2, Prioritate de Investiţii 2.2
În vederea soluţionării acestui demers, A.D.I. - I.T.I. Delta Dunării a adresat, anterior, această întrebare, către A.M. a P.O.R. (în data de 16 dec. 2016).
Finanţarea se realizează în funcţie de complementarităţile stabilite la nivelul programelor, în baza regulamentelor şi a regulilor de ajutor de stat. P.O.R. nu poate finanţa întreprinderi mici şi micro-întreprinderi, în mediul rural. Cu toate acestea, la solicitarea asociaţiilor prezente la întâlnire, se va transmite o nouă solicitare, care va susţine şi eliminarea obligativităţii de a avea minimum trei (3) angajaţi, pentru relaxarea condiţiilor de eligibilitate, aferente Priorităţii de Investiţii 2.2, din P.O.R.
Eliminarea din ghidurile Solicitantului pentru Submăsurile 6.2 şi 6.4 din P.N.D.R. a obligativităţii de a construi numai "agropensiuni" a fost dezbătută, pe larg, în cadrul reuniunii de lucru A.M. a P.N.D.R. – A.D.I. I.T.I. Delta Dunării, din luna octombrie 2016, şi concluzia a fost că NU se poate elimina termenul de "agropensiune", dar se va încerca introducerea unei noi definiții, pentru "PENSIUNEA DELTAICĂ",, şi modificarea Ordinului nr. 65/2013 al ANT.
În acest sens, reprezentanţii asociaţiilor prezente la întâlnire vor transmite o propunere de definire a acestui tip de "pensiuni", a condiţionalităţilor pe care trebuie să le îndeplinească aceasta, propunere ce va fi dezbătută cu reprezentantii A.M.a P.N.D.R. şi Autorității Naționale pentru Turism (A.N.T.), acum: Ministerului Turismului.

Senatorul Teodorovici a prezentat o iniţiativă pentru REGIUNEA DOBROGEA (judeţele TULCEA şi CONSTANȚA) prin care se poate crea o facilitate fiscală, în vederea atragerii de investitori, cu scopul dezvoltării socio-economice a zonei (taxa pe valoarea adăugată - T.V.A., impozit pe profit, impozit pe venit).
În cazul în care se realizează încadrarea în zone periferice, F.E.P.A.M. finanţează tipurile de investiţii din acest teritoriu cu până la 85%. În acest sens, membrii asociaţiilor prezente la întâlnire vor lua legatura cu Conferința Regiunilor Periferice Maritime din Europa (C.R.P.M.), in care Judetul Tulcea este membru din 2001 şi în cadrul căruia preşedintele C.J.T. Horia Teodorescu deţine vicepreşedinţia cu portofoliul Politicii de Vecinătate) şi vor prezenta un material senatorul Teodorovici.

Dotarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) cu utilaje – drăgi, pentru decolmatarea canalelor şi lacurilor din Rezervaţie, se va putea realiza după actualizarea Planului de Management al A.R.B.D.D., existând intenţia, la acest moment, de achiziţionare a unor astfel de echipamente, pentru realizarea întreţinerii lucrărilor de decolmatare, utilaje ce ar putea fi achiziţionate prin P.O. I.M.

Solicitarea unor subvenţii pentru produsele din pescuit şi acvacultură s-a aflat, de asemenea, printre soluţiile care ar veni în sprijinul producătorilor locali. În momentul de faţă, subvenţia se acordă doar pentru amenajările piscicole aflate în situri "Natura 2000", pentru combaterea daunelor provocate de păsarile ihtiofage. Senatorul Teodorovici a afirmat că este necesară respectarea Politicii Comune în Domeniul Pescuitului, în mod unitar, şi uniformizarea politicilor la nivel european, legate de acordarea de subvenții pentru produsele pescărești și din acvacultură.
A fost propusă şi refacerea habitatelor marine şi costiere, prin repopularea cu peşte, pentru aceasta fiind necesară modificarea P.O. P.A.M., prin introducerea articolului 40, din Regulamentul 508/2014.

Aspectele discutate vor face obiectul unei analize periodice, cu verificarea progresului înregistrat şi a respectării termenelor stabilite. 
jooble.org