Statistic, viața constănțenilor în 2016, net îmbunătățită!

Statistic, viața constănțenilor în 2016, net îmbunătățită!(979)


Direcţia Judeţeană de Statistică a prezentat astăzi evoluţia principalilor indicatori statistici din judeţul Constanţa pentru perioada ianuarie-octombrie 2016.

Astfel, numărul salariaţilor din judeţ, la sfârșitul lunii octombrie 2016, este de 181,9 mii persoane, cu 285 persoane mai mare decât cel din luna septembrie 2016 și cu 3981 persoane mai mare decât cel din luna octombrie 2015. Câştigul salarial mediu brut pe un salariat, în judeţul Constanţa, a fost în luna octombrie 2016 de 2700 lei, iar câştigul salarial mediu net a fost de 1942 lei, cu 5,7% și respectiv 5,5% peste nivelul înregistrat în luna octombrie 2015. Luând în calcul rata inflaţiei din ultimele 12 luni, câştigul salarial mediu net este, în termeni reali, mai mare cu 6,0% în luna octombrie 2016 faţă de octombrie 2015.

Şi numărul turiştilor sosiţi în primele zece luni ale anului 2016 a fost de 1128,2 mii persoane, faţă de 987,1 mii persoane în perioada ianuarie-octombrie 2015, înregistrându-se o creștere de 14,3%. Și numărul înnoptărilor crește: 4434,8 mii înnoptări în perioada ianuarie-octombrie 2016, faţă de 4058,3 mii înnoptări înregistrate în acceași perioadă a anului 2015.

Turiştii străini, în număr de 57615 persoane în primele zece luni ale anului 2016, sunt cu 5,2% mai mulți decât turiştii străini sosiţi în aceeași perioadă a anului anterior şi deţin o pondere de 5,1% în totalul turiştilor.

La sfârşitul lunii octombrie 2016 sunt înregistraţi 9530 şomeri, cu 1069 mai mulți decât cei înregistraţi în luna septembrie 2016, și cu 356 mai puțini faţă de cei înregistraţi în luna octombrie 2015. Din totalul şomerilor, 49,8% sunt femei. Rata şomajului în luna octombrie 2016 este de 3,2% faţă de 3,3% în aceeaşi lună a anului 2015. Rata şomajului este mai scăzută în judeţul Constanţa decât media pe ţară (4,8%).

Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat (fără agricultori) în cel de-al treilea trimestru al anului 2016 este de 144389 persoane, cu o pensie medie de 965 lei pe lună.

În luna octombrie 2016 preţurile de consum (la nivel naţional) sunt cu 0,85% mai mici decât în decembrie 2015. Preţurile de consum au crescut cu 0,19% la mărfurile alimentare, dar au scăzut cu 1,19% la mărfurile nealimentare şi cu 1,82% la servicii. Rata medie lunară a inflaţiei a fost de -0,1% în primele zece luni ale anului 2016, la fel ca în aceeaşi perioadă din anul 2015.

În industrie, producţia a crescut în primele zece luni ale anului 2016 cu 2,8%, faţă de aceeași perioadă din 2015.

Cifra de afaceri din industrie scade în perioada ianuarie-octombrie 2016 cu 14,2% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului anterior.

Agenţii economici din judeţul Constanţa au exportat, primele opt luni ale anului 2016, mărfuri în valoare de 1319,3 milioane euro şi au importat mărfuri în valoare de 1559,0 milioane euro (exportul este exprimat în preţuri FOB, iar importul în preţuri CIF). În structură, în această perioadă predomină, la export, produsele din capitolul „vapoare, nave şi structuri plutitoare” cu 32,0%, iar la import predomină produsele din capitolul „combustibili şi uleiuri minerale” cu 63,8% (petrol şi, în cantităţi mai mici,produse petroliere). De asemenea, la export ponderi importante mai deţin produsele din capitolul „combustibili şi uleiuri minerale” (30,5%) și din capitolul „cereale” (10,4%), iar la import produsele din secțiunea „maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” (10,4%) și cele din secțiunea „produse chimice” (8,0 %). Faţă de perioada ianuarie-august 2015, exportul a scăzut cu 1,9%, iar importul cu 17,8%.

Traficul de mărfuri prin portul Constanţa însumează 37,2 milioane tone în perioada ianuarie-septembrie 2016 şi este cu 0,4% mai mare decât în aceeași perioadă din 2015.

Traficul prin Canalul Dunăre – Marea Neagră, în volum de 10,8 milioane tone mărfuri înperioada ianuarie-septembrie 2016, a crescut cu 0,3% faţă de volumul înregistrat în aceeași perioadă   2015. Numărul total al navelor tranzitate scade însă cu 5,5% în primele trei trimestre ale anului 2016 față aceeași perioadă din 2015, la fel ca și numărul navelor străine care au traversat canalul, care a scăzut cu 17,0%.

În primele trei trimestre ale anului 2016 au fost construite 2310 locuinţe, cu 956 mai multe decât în aceeași perioadă din 2015.
jooble.org