Executarea silită în cazul debitorilor care au de încasat sume de la stat

Executarea silită în cazul debitorilor care au de încasat sume de la stat(1048)


 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 968/ 29.11.2016, a fost publicat OPANAF nr. 3.454/ 25.11.2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii de stat. Acest ordin se aplică de la data apariţiei în Monitorul Oficial, respectiv 29.11.2016.

Contribuabilii care au obligaţii fiscale restante pentru care sunt în derulare măsuri de executare silită pot beneficia de ridicarea măsurilor de executare silită în situaţia în care au de primit de la autorităţi sau instituţii publice sume certe (adică existenţa lor rezultă din titlul executoriu), lichide (adică obiectul lor este determinat sau determinabil) şi exigibile (adică termenul de plată pe care îl aveau datornicii a expirat), cu excepţia celor aflate în litigiu.

În baza prevederilor acestui act normativ, organul fiscal popreşte banii ce ar fi trebuit să ajungă de la autorităţi sau instituţii publice la contribuabil. Astfel, dacă sumele respective acoperă datoria, contribuabilul nu mai este supus executării silite aşa cum a fost începută anterior.

Contribuabilii care vor să beneficieze de această facilitate pot depune la organul fiscal competent, după primirea somaţiei, o cerere şi documentul ce atestă sumele pe care le au de primit de la autorităţi sau instituţii publice (atestat).
Important: Dacă un contribuabil depune cererea şi atestatul după ce organul fiscal competent a recuperat deja sumele prin executare silită, sumele respective sunt luate în considerare pentru executări silite viitoare.
jooble.org